Moje umenie

Prchavá prítomnosť

Súčasťou 49.ročníka AMFO je prvýkrát odporúčaná téma. Je ňou „RODINA“, ktorá zožala úspech a jej výsledky budú odprezentované na samostatnej výstave a v špeciálnom katalógu. Kurátorkou výstavy a zároveň predsedníčkou poroty AMFO 2021 je Lenka L. Lukačovičová, ktorá nám v krátkosti predstavila svoj pohľad na tému.

Vďaka fotoaparátom, mobilným telefónom (či iným digitálnym zariadeniam) vznikajú tisícky fotografií, ktoré zaznamenávame vlastne nonstop. Veľká časť tohto záznamu je rodinného charakteru, lebo sa snažíme „zamraziť“ a pripomínať si vybrané chvíle. Snímky nám následne poskytujú sociologickú a psychologickú sondu do každodenných rituálov rodiny. Stávajú sa tiež súčasťou rodinného archívu, ktorý má v dejinách fotografie aj samotnej rodiny svoje osobitné miesto.

Autorom aj aktérom fotografií môže byť každý. Hranica „ne/profesionality“ sa stiera, lebo téma rodiny je príbuzná každému z nás. V pandemickom období pre koronavírus (v rokoch 2020 – 2021) sa stala čoraz aktuálnejšou, lebo sme v jej spoločnosti prebývali čoraz častejšie.

Predstavení autori – fotografi najintenzívnejšie vnímajú rodinu cez symbolické vyobrazenia, súrodencov, deti, starých rodičov, selfie. Chýbajú však spoločné skupinové portréty, no naopak, dominantnú polohu autoriek nachádzame v témach materstva (otcovstva). Okrem každodenných príbehov materstva (otcovstva) sú výrazné inscenované obrazy madony, matky s dieťaťom, ktoré dôverne poznáme z histórie výtvarného umenia či kresťanskej ikonografie.

Ďalšie zobrazené motívy hovoria o dňoch, keď sme spolu v záhrade, pri hre, práci, ale aj na výlete. Nevyhýbajú sa ani každodennej náročnosti, nervóznym situáciám, spoločnej večeri a ťažobe. Je tu prítomné objatie, spojenie, odlúčenie.

Osobitý pocit v nás zanechávajú vybrané fotografie výstavy (katalógu) Prchavej prítomnosti najmä preto, že sa skladajú z pominuteľných okamihov „novej normálnej“ súčasnosti a vracajú sa k banálnosti napriek izolácii a neustále sa meniacim podmienkam.

Téma rodiny je výborným impulzom do ďalšej tvorby a nachádzania neustálej inšpirácie. Jej fotografovaním sa dá z dlhodobého hľadiska vytvoriť obsiahle fotografické dielo, ktoré môže viesť napríklad aj k jej uzmiereniu alebo nájdeniu novej spoločnej cesty, vzťahov.

Podrobný program a viac informácií o podujatí nájdete na FB udalosti AMFO 2021 alebo na weboch www.nocka.sk a www.tks.sk.

Katalóg RODINA si môžete pozrieť tu (PDF)

Exteriérová výstava fotografií na tému RODINA:

Martin, Pešia zóna pri Milléniu
3. 11. – 15. 12. 2021

TEXT: Lenka L. Lukačovičová

FOTO: Národné osvetové centrum