Moje umenie

Fotografické médium musíme skúmať v celej jeho šírke (a výške)

Predsedníčka poroty AMFO 2021 Lenka L. Lukačovičová zhodnotila 49. ročník súťaže a oznámila mená víťaziek a víťazov!

Fotografia na počiatku svojho vzniku bola veľmi náročným, ale aj nákladným procesom, ktorý sa postupne zjednodušoval a stával čoraz dostupnejším pre každého. Stojí za tým bezpochyby aj spoločnosť Kodak, ktorá v používaní fotografie vytvorila revoltu. Svojím sloganom: „Vy stlačíte spúšť, my urobíme zvyšok,“ (1897) sa z fotografie stalo médium, ktoré bolo dostupné každému, kto mal chuť komponovať. Zjednodušenie celého procesu vyvolávania filmov aj snímok otvorilo bránu fotografii, aby prenikala do širokých spoločenských vrstiev. S tým sa, samozrejme, postupne menil aj prístup k nej. Čoraz častejšie sa praktizovala ako záujmová tvorivá činnosť vo voľnom čase, ale aj ako umelecká disciplína s presahom.

Už pri online konzultácii fotografických prác v marci 2021 s mladými autormi z Modry som bola prekvapená ich záujmom o témy – prírodu, svet a kozmológiu. Svedčí o tom aj súťažná kategória mladých do 15 rokov, ktorá bezpochyby hlási návrat k prírode. Neupadá ani záujem o čiernobielu fotografiu až „martinčekovského“ charakteru, ktorá bola vo všetkých troch kategóriách výrazne zastúpená. Možným vysvetlením je návrat a opätovná fascinácia klasickou analógovou fotografiou, čo cítiť aj v tonalite, zrne a spracovaní i farebných snímok.

Experimentátorská poloha prihlásených sa objavuje v dvoch rovinách —analógovej, ručnej a digitálnej manipulácii, koláži. Absentujú vlastné kreatívne nápady, ktoré by sa dali rozvíjať inscenovaním (nie „internetovaním“), a to potvrdzuje aj fakt, že v celoslovenskom kole boli dve absolútne identické fotografie, len z iných krajských kôl. Inscenačné tendencie a výtvarné fantazírovanie nahradili kompozične atraktívne snímky z dronov, letecké pohľady, akoby výrezy z máp, čo sa pohrávajú s geometriou a farebnosťou meniacej sa krajiny.

Kladným výsledkom „googlenia“ je aj skutočnosť, že v kruhoch fotonadšencov sa postupne vytráca túžba po absolútnej technickej dokonalosti. Samozrejme, ovládanie remesla je veľmi dôležité a podstatné, no na vyjadrenie myšlienok a nápadov musíme fotografické médium skúmať v celej jeho šírke (a výške).

Spojenie systematickej práce a rozvoju myšlienky je náročné, no nie nemožné. Cítiť to hlavne v cykloch laskys – Rodinné puto Lucie Kuklišovej, Polčas rozpadu Stanislava Giča, Zlaté časy Ľubomíra Jarábka a samostatných fotografiách Marty Vitáriušovej, ktoré sme s mojimi kolegami vnímali ako zrelé a autentické spôsoby vyjadrenia.

Verím, že vystavený výber a ocenené fotografie nebudú vnímané len súťažne a kategoricky, ale aj kontextuálne ako prostriedok k vedeniu našich a vašich budúcich vizuálnych dialógov a motiváciou na rast.

TEXT: Lenka L. Lukačovičová

FOTO: Národné osvetové centrum

Katalóg ocenených fotografií si môžete pozrieť TU (pdf)
Zoznam umiestnení a ocenení TU (pdf)

Najlepšie fotografie 49. ročníka si budete môcť pozrieť po zlepšení pandemickej situácie na výstave celoštátneho kola AMFO 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Ak si chcete pozrieť fotografie už teraz, v online podobe sa nachádzajú TU.

Viac informácií o podujatí nájdete na FB udalosti AMFO 2021 alebo na weboch www.nocka.sk a www.tks.sk .