Moje umenie

START ART V a VI

V Dome umenia v decembri otvoríme tri autorské výstavy, ktoré pokrývajú výherkyne celoštátnych súťaží Výtvarné spektrum a AMFO.

výzva na prihlasovanie sa od januára 2023

Novinky AMFO 2023

Financovanie, odporúčaná téma, aktualizácia súťažných kategórií a iné novinky súťaže AMFO na rok 2023.

Päťdesiatka AMFO

50. ročník súťaže AMFO spája nielen autorov rôznych vekových skupín, ale aj škálu tém a záujmov.

Výstava Pamäť Turca

V rámci osláv 50. jubilea celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2022 sa uskutočnila séria workshopov RAMBLE MARTIN, KRAJINA TURCA a AUTORSKÝ ZINE.

Ďalšie články

Moja cesta s Ukrajinou

Som úprimne vďačná za všetky cesty na východ, za stretnutia, za možnosť zažiť proces prebúdzania Ukrajiny v období posledných desiatich rokov. Sú to také silné zážitky, že zásadne prispeli nielen k môjmu hlbšiemu...