Moje umenie

WO|V|EN pre AMFO

AMFO 2021 nám chystá veľa prekvapení! Jedným z nich je spolupráca s renomovanými architektkami na výstavnom systéme pre fotografie. O jeho príprave sme sa rozprávali s Veronikou Michalíkovou.

Čo majú architektky WO|V|EN spoločné so súťažou amatérskej fotografie?

Pre súťaž AMFO sme navrhli výstavný systém. Na túto spoluprácu nás oslovili takto pred rokom z Národného osvetového centra, konkrétne Lena Adamčáková, odborná pracovníčka pre fotografickú tvorbu.

Ako sa vyvíjala vaša idea? Bol tu nejaký predpis alebo požiadavka, ktorá sa musela dodržiavať?

Mali sme relatívne voľnú ruku, od začiatku sme vedeli, že výstava bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. To nás ovplyvnilo hlavne v súvislosti s použitým materiálom a farebnosťou.

Požiadavkou bolo, aby bol systém skladný a použiteľný minimálne päť ročníkov, aj preto sme zvolili kovovú konštrukciu, ktorá je trvácnejšia než často používané drevo.

Prvotný proces bol relatívne náročný. Hľadali sme koncept, ktorý by umožnil inštaláciu veľkého počtu fotografií, bol skladný, ale aj dostatočne zaujímavý. Nakoniec sme sa rozhodli pre rozkladací rám. Dvojdimenzionálny rám sa rozkladá do priestoru, vytvára menšie priestory, zákutia pre fotky jednotlivých autorov.

Potreba exteriérovej verzie systému prišla v čase, keď už bol návrh hotový. Exteriérová variácia preto vznikla modifikáciou interiérovej verzie. Objekt umiestnený do exteriéru musí spĺňať iné parametre, zmenil sa preto závesný systém, niektoré detaily a povrchová úprava. V interiéri sme zvolili úpravu práškovým lakovaním, v exteriéri pozinkovanie. Navyše je dôležité zaťaženie objektu proti pôsobeniu vetra, ktoré sme vyriešili betónovou lavičkou.

Čo bolo najväčšou výzvou v rámci tejto spolupráce?

Bola to veľmi príjemná spolupráca, klient veľmi otvorene a nadšene prijímal našu prácu a naše nápady. Výzvou boli detaily výstavného systému a jedna výzva nás ešte čaká pri prvej inštalácii. Pri prototypoch nikdy dopredu nevieme, ako pôjde montáž, ako sa bude s objektom manipulovať či ako to bude kurátor používať. Aby sme vedeli objekt zhodnotiť, potrebujeme ho preveriť v praxi.

Nejaký odkaz pre amatérskych fotografov od „popletených“ architektiek?

Tešte sa a rozvíjajte svoju tvorbu aj naďalej.

WO|V|EN je zoskupenie štyroch architektiek (Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková a Danica Pišteková), ktorých tvorba je zameraná na architektúru malej mierky. Zaoberajú sa najmä objektmi pre verejný priestor, výstavnými systémami či drobnou architektúrou.

Výstavný systém od  WO|V|EN budete môcť vidieť naživo na výstavách celoštátneho kola AMFO 2021 v Martine.

Podrobný program a viac informácií o podujatí nájdete na FB podujatia alebo na weboch www.nocka.sk a www.tks.sk

TEXT: Eduard Klena

FOTO: www.instagram.com/woven_studio/