Moje umenie

Výstava TOK ukazuje fascinujúci svet neprofesionálnej fotografie

V Bratislave si môžu návštevníci pozrieť fotografie z dvoch ročníkov súťaže AMFO. O špecifikách výstavy a súťaže hovorí jej ambasádorka Katarína Cabala.

V Bratislave sa bude konať výstava fotografií s názvom TOK. Čo na nej návštevníci uvidia?

TOK je výstava všetkých diel celoštátnych kôl súťaže AMFO z roku 2019 a roku 2020.  Vidieť sa teda bude dať naozaj množstvo fotografií, bude to veľmi zaujímavý vizuálny zážitok.

Pôjde o fotografie neprofesionálnych fotografov. V čom sú iné oproti dielam profesionálov?

Nie veľmi rada porovnávam tieto dva rozdielne svety. Profesionáli sú vedení vedomosťami získanými na škole prostredníctvom svojich pedagógov, vytvárajú z čisto vizuálnych počinov diela, ktoré majú hĺbku a je potrebné sa nad nimi zamyslieť. Toto je možnosť profesionála, ktorý nad svojou prácou dlhodobo premýšľa a opiera ju o určitý koncept.

Neprofesionál sa rozvíja sám, prípadne na rozborových seminároch. Obaja sa niekam posúvajú a je fascinujúce sledovať oba svety, pretože sa vzájomne môžu mnohému priučiť.

Prečo sa výstava volá TOK? Čo vám prvé napadne, keď počujete toto slovo?

Tok si vizualizujem ako čistú, číru, sviežu vodu, radikálne si raziacu cestu aj mimo svojich zaužívaných cestičiek. Často sa mi tento vizuál spája najmä s tokom myšlienok, ktorý býva skôr chaotický než uprataný. Myslím si, že TOK je aj príznačný názov výstavy, ktorá spája všetky diela dvoch ročníkov, teda prelína vrstvy času a vizuálne myšlienky. Vystavujúci autori sa popasovali s rôznymi témami rôznymi spôsobmi, ukazujú svoje tvorivé jadro a komponujú tak vo finále veľmi zaujímavý výsledok.

 V minulosti ste sa aj vy zúčastnili na súťaži AMFO. V čom je súťaž prínosná pre neprofesionálnych fotografov?

Pre mňa malo veľký význam ocenenie ľuďmi komunikujúcimi prostredníctvom jazyka fotografie. Dostalo sa mi ho v časovo a myšlienkovo omnoho väčšom rozmere, než v aký som vtedy mohla dúfať.   Je veľkou devízou, keď sú profesionáli zapojení do hodnotenia, už len kvôli pocitu účastníka. Ide o inú perspektívu pre fotografa, ktorý potrebuje konštruktívnu a citlivú kritiku, ktorá ho môže priviesť k novým myšlienkam a projektom. Rozborové semináre a workshopy dokážu dodať hobby fotografom k ich nadšeniu aj potrebné vedomosti a skúsenosti.

Ste ambasádorkou súťaže AMFO. Čo bude vašou úlohou počas trvania výstavy?

Mojou úlohou bude vysvetľovať a ozrejmovať verejnosti význam súťaže, vysvetľovať jej podstatu a odpovedať na otázky. Budem sa tiež snažiť motivovať fotografov, aby sa zapojili do súťaže. Súčasťou výstavy bude aj jedna nová aktivita, návštevníci sa budú môcť zapojiť do skladania vizuálnej mozaiky z vystavovaných fotografií.

Ste členkou poradného zboru súťaže AMFO, predstavujete v ňom hlas mladej generácie. Čo im radíte? Aká je vaša predstava o súťaži AMFO?    

Chcem vidieť AMFO rásť a vyvíjať sa. Chcem, aby skúšalo a aby sa zapájalo do dialógu s fotografmi, aby nebolo entitou v pozadí, ale živou bytosťou ponúkajúcou priestor na progres. Ako účastníčka viem vyzdvihnúť kvality a prínosy súťaže a ako študentka fotografie vidím potenciál jej rastu. Radiť akejkoľvek generácii sa neodvážim. Môžem iba odporučiť pozorné počúvanie seba samého.

 Ako vnímajú dnešní mladí ľudia médium fotografie?

Zatiaľ čo ešte pred niekoľkými rokmi sme museli dofotiť film a čakať na fotografie, dnes ich máme doslova okamžite na očiach. Médium fotografie sa od vzácnosti prehuplo do každodennosti.  Je to posun, avšak umenie takýchto posunov znesie mnoho. Pozorujem, že dnes opäť prepadávame trendu vziať do rúk film a vychutnať si jeho atmosféru. Všetci sa predsa dívame na svet prostredníctvom hľadáčika a vrezávame do vznikajúcich obrazov svoje vlastné videnie reality.

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Katarína Cabala

Výstava fotografií TOK sa koná v Primaciálnom paláci v Bratislave. Je otvorená od utorka 25. mája 2021 do nedele 6. júna 2021 denne od 10:00 do 18:00 hod.