Moje umenie

Týždeň celoživotného učenia 2020

(Zdroj: Unsplash)

Aj tento rok sa bude konať Týždeň celoživotného učenia. Zapojiť sa do neho môžu aj kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú téme vzdelávania dospelých.

Termíny

Týždeň celoživotného učenia 2020 bude prebiehať v týchto termínoch:

19. – 25. október 2020: Bratislava, Trnava

26. – 31. október 2020: Nitra, Trenčín

9. – 15. november 2020: Banská Bystrica, Žilina

16. – 21. november 2020: Košice, Prešov

Prečo sa zapojiť, aké sú benefity účasti?

– Oslovenie nových potenciálnych účastníkov vzdelávacích programov.
– Propagácia vlastnej vzdelávacej inštitúcie v celoslovenskom rozsahu.
– Propagácia vami usporiadaných podujatí v rámci TCU v médiách.
– Účasť na konferencií zadarmo/zľava na vstup na konferenciu.
– Nadviazanie a upevnenie medzinárodnej a domácej spolupráce. Zvýšenie
celkového záujmu o ďalšie vzdelávanie a skvalitnenie celoživotného
vzdelávania na Slovensku.

Vzhľadom na opatrenia spojené s Corona-Covid 19 budú aktuálne informácie zverejnené na uvedených stránkach.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.aivd.sk

http://www.tcu.sk

https://www.facebook.com/tyzdencelozivotnehoucenia/?ref=hl

TEXT: Redakcia