Moje umenie

8 kultúrnych tipov z Prešovského samosprávneho kraja

Zdroj: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

Galérie, múzeá, výstavné siene i kultúrne pamiatky sa už pre verejnosť opäť otvárajú, ale ak to máte do Prešova, Popradu, Kežmarku alebo Starej Ľubovne ďaleko, pokochajte sa virtuálnou prehliadkou galérií a múzeí alebo zájdite do prešovských divadiel na Youtube kanáli.

DIVADLÁ

Činnosť Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove je zameraná na rozvoj a šírenie kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Ako jediné na Slovensku hrá v rusínskom jazyku. Na svojom Facebooku uverejňuje prezentačné videá zo svojich inscenácií a diváci reagujú na otázky, ktoré sa týkajú daného predstavenia. Na Youtube kanáli sú dostupné záznamy z inscenácií divadla i ďalšie prezentačné videá.

Na Youtube kanáli Divadla Jonáša Záborského v Prešove sú dostupné viaceré záznamy inscenácií divadla alebo videopozvánky na predstavenia.

PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR

PUĽS je profesionálne umelecké teleso, ktoré rozvíja a javiskovo stvárňuje vokálno-hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov na Slovensku. Na svojom webe, Facebooku a Youtube kanáli uverejňuje videoukážky zo svojich programov.

GALÉRIE

Šarišská galéria v Prešove ponúka na svojom webe virtuálne prehliadky svojich výstav: Juraj Daňo (1920 – 2007) – retrospektívna výstava k 100. výročiu jeho narodenia, Jubilanti 2020 – Edmund Gwerk, Gejza Kieselbach, Vojtech Löffler, Konštantín Bauer – košický colník Rousseau, Štefan Hudák z Veľkého Šariša – Scénografia a to druhé, Štefan L. Kostelníček – Slovenský ornament majstra Kostelníčka, Dušan Scholtz – Človečina – obrazové príhody, Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ, Humoroterapia.

Virtuálna prehliadka Šarišskej galérie (Zdroj: Šarišská galéria v Prešove)

Tatranská galéria v Poprade na svojom webe ponúka virtuálne prehliadky výstav: Dušan Kállay a Kamila Štanclová – Magické svety, Eduard Ovčáček – Expozícia univerza, Synestézia miesta a miest. Anna Ondrušeková, Miroslav Cipár – Moja krajina je moja fantázia, Miroslav Cipár – Hra pre naše oči, Viktor Frešo – Od Tatier k Dunaju, Ladislav Mednyánszky – kolekcia unikátnych zreštaurovaných kresieb a olejomalieb. Nájdete tam aj bohatý archív videí (TV Poprad) k výstavám a podujatiam galérie alebo množstvo videí TV Poprad z vernisáží výstav v galérii. Galéria pripravuje rôzne kreatívne aktivity, úlohy a nápady na tvorivé využitie voľného času doma, ktoré ponúka v bloku karARTén(m)a s TG na svojom webe i Facebooku.

MÚZEÁ

Krajské múzeum v Prešove na svojom webe prináša prezentáciu výstavy Boje o Slovensko v roku 1919 a francúzska vojenská misia a dve online súťaže: Opal je výtvarná a literárna súťaž pre deti materských škôl a žiakov základných škôl s témami Príroda na Dubníku a Tajomstvo opálu, ktorú Krajské múzeum Prešove vyhlásilo v spolupráci so Slovenskými opálovými baňami; Z chiži do paláca je výtvarná súťaž pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl s námetmi: statočný rytier, dáma v paláci, stredoveký remeselník, gazdovské zvieratká a park v kaštieli. V sekcii Predstavujeme vám múzeum prezentuje zaujímavé diela či artefakty zo svojich expozícií a depozitov.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni na svojom webe ponúka 2 obrazové prezentácie: História hradu a Poľské korunovačné klenoty 1655 – 1661. V tom období bol hrad Ľubovňa súčasťou poľského kráľovstva v rámci „spišského zálohu“. Po napadnutí poľského kráľovstva Švédmi v roku 1655 sem boli prevezené korunovačné klenoty a celý kráľovský poklad a v roku 1661 boli prevezené naspäť na kráľovský hrad Wawel v Krakove. V blogu Hradné zvesti nájdete rôzne zaujímavé články a v sekcii Kontakty aj virtuálnu prehliadku hradu. Na svojom Facebooku múzeum zverejnilo Hradnú výzvu na vytvorenie umeleckých diel podľa priloženej fotografie.

Na webe Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach nájdete informácie o múzeu a jeho expozíciách s fotogalériami, ako aj virtuálnu prehliadku múzea a virtuálnu prehliadku výstavy Steva Kaufmana . V archíve podujatí na webe i na Facebooku múzea nájdete napríklad špecifický formát výstav „STAGE“, ktorý je determinovaný konkrétnym dňom/dátumom v kalendári a zároveň životom a tvorbou Andyho Warhola.

Múzeum v Kežmarku na svojom webe ponúka virtuálne prehliadky Kežmarského hradu, Múzea v Kežmarku – Múzea bytovej kultúry, výstavy Židovský Kežmarok vo výstavnej sieni múzea. Na webe múzea sú dostupné aj povesti o Kežmarskom hrade, zaujímavé informácie o dejinách Kežmarku či o osobnostiach Kežmarku, historické fotografie i ďalšie fotogalérie.

Vihorlatské múzeum v Humennom na svojom webe a Facebooku prinieslo projekt online ponuky Múzeum na doma určený širokej verejnosti, deťom, mládeži a dospelým (učiteľom i rodičom). Ide o ojedinelé zábery z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície, prírodovednej expozície múzea i expozície ľudovej architektúry a bývania – skanzenu, fotoreporty z múzejných výstav, zaujímavé informácie o predmetoch z expozícií múzea či články z Múzejných novín; ďalej online projekt Príbeh umenia (spoločne s Rádiom Paráda) pre staršiu mládež, študentov a dospelých, ktorí sa zaujímajú o kultúru a umenie i regionálnu históriu a v rámci tohto projektu riešia rôzne zadania; ako aj projekt Tvoríme portrét. Na webe múzea nájdete aj fotogalériu z histórie aj súčasnosti kaštieľa v Humennom, ktorý je sídlom múzea.

REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKÁ

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove sa počas karantény zameralo hlavne na deti a 31. marca spustilo na svojom Facebooku program Doma s Hoskou – zaujímavé aktivity so súťažnými úlohami, ktoré deti každý deň plnia a ako dôkaz splnenej úlohy posielajú fotografie alebo videá.

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou prostredníctvom svojho Facebooku vyhlásilo XXVIII. ročník okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby – Detský výtvarný Vranov 2020, ktorý sa uskutoční on-line. Na Facebooku prináša tiež recitačnú súťaž Zarecituj básničku pre svoju babičku, Kvíz s osvetou zameraný na zameraný z oblasti folklóru a folklorizmu, zdravé recepty či virtuálnu prehliadku výstavy Výtvarný Vranov 2020. Na svojom Youtube kanáli uverejňuje videá z aktuálnej činnosti a pridáva ďalšie archívne videá zo svojich podujatí.

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni na svojom webe a Facebooku zverejnilo folklórnu výzvu pre mladých hudobníkov, aby do 10. mája poslali videonahrávku s málo známou ľudovou piesňou zo svojho regiónu (obce, mesta), ktorú zaspievajú alebo zahrajú na hudobnom nástroji. Videonahrávky budú zverejnené na webe a Facebooku, kde bude možné o výkonoch hlasovať. Po vyhodnotení súťaže budú víťazi ocenení. Na webe sú v sekcii Edičná činnosť dostupné na stiahnutie (v pdf formáte) napríklad zborníky z celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Dúha pre deti materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií zo Slovenska a deti slovenských škôl v zahraničí, ktorej vyhlasovateľom je ministerstvo školstva a usporiadateľom Ľubovnianske osvetové stredisko, či z celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička, ako aj katalóg fotografií účastníkov fotografických dielní 2016 – 2018. Na Facebooku prináša videoprezentácie – online výstavy z výtvarných a fotografických súťaží.

Na webe Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku nájdete napríklad archív fotogalérií tvorivých dielní a workshopov či archív forogalérií z vernisáží a výstav. Na svojom Facebooku prináša inšpiratívne videá z tvorivých dielní pre deti.

HVEZDÁRNE

Hvezdáreň a planetárium v Prešove na svojej webovej stránke ponúka Trochu astronómie (mimoriadne) aj na doma – záznamy z podujatia Stretnutie s osobnosťou: RNDr. Jiřím Grygarom, CSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR, riaditeľom Astronomického ústavu SAV Mgr. Martinom Vaňkom, PhD., s Ing. Jánom  Balážom, PhD., z odd. kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, ktorý je spoluautorom kozmických projektov ESA (Európska vesmírna agentúra), so slovenským kozmonautom Ing. Ivanom Bellom, s autorom stálej expozície prešovskej HaP, výtvarníkom prof. Rudolfom Sikorom, s pátrom Pavlom Gáborom SJ, PhD., vedúcim arizonského pracoviska Vatikánskeho observatória či s podpredsedom výboru pre spoluprácu SR s Cernom RNDr. Ladislavom Šándorom, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Ďalej na webe ponúka priebežné prehľadové astronomické informácie o situácii na oblohe, dianí na oblohe, krátky film o svetelnom znečistení Krátky film o svetelnom znečistení – Hľadáme Tmu; články; kozmické zaujímavosti zo sveta.

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom na svojom Facebooku prináša online pozorovania objektov nočnej oblohy.

MÚZEÁ V PRÍRODE – SKANZENY

Národopisná expozícia v prírode v Starej Ľubovni (Ľubovnianske múzeum) sa nachádza priamo pod Ľubovnianskym hradom. Skanzen patrí medzi najmladšie na Slovensku, sprístupnený bol v roku 1985. Prezentuje ukážky ľudovej architektúry etnicky zmiešaného regiónu severovýchodného Spiša a severozápadného Šariša. Tvorí ho 25 drevených zrubov z obdobia od prvej polovice 19. storočia do začiatku prvej tretiny 20. storočia, pochádzajúcich z okolitých dedín. Okrem obytných domov sa tu nachádza aj dedinská škola, ďalej hospodárske objekty (maštaľ, stodola, sýpka), sezónne poľné obydlia, technické stavby. Dominantou expozície je zrubový gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela z Matysovej (z roku 1833). V jeho interiéri sa nachádza barokovo-klasicistický ikonostas. Bohatú fotogalériu skanzenu s 50 fotografiami nájdete na stránke múzea a virtuálna prehliadka skanzenu je dostupná na webe www.panoramyslovenska.sk

Panoráma Národopisnej expozícia v prírode v Starej Ľubovni (Zdroj: www.panoramy.sk)

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch (Šarišské múzeum) je najstarší skanzen na Slovensku, sprístupnený bol v roku 1965. 24 expozičných objektov prezentuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva regiónov horného Šariša a severného Zemplína. Ide o obytné zrubové domy, hospodárske stavby (sýpky alebo sypance, stodoly, studňa, sušiareň ovocia, kováčska dielňa, včelín s drevenými úľmi roku 1691 – najstarší datovaný úľ na Slovensku), cenné technické exponáty (unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon z 18. storočia, technické zariadenie na domácku výrobu súkna – valcha z Livova) a sakrálne stavby (drevený kostolík východného obradu z dediny Zboj z roku 1766, zvonica s bránkou z Nižného Orlíka z roku 1763 a zvonica z Nemcoviec, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, gréckokatolícky drevený kostol z Mikulášovej z roku 1730). Tu nájdete fotogalériu skanzenu a tu virtuálna prehliadka skanzenu.

Expozícia ľudovej architektúry a bývania v Humennom (Vihorlatské múzeum) bola sprístupnená verejnosti v roku 1984. Areál je umiestnený takmer v strede mesta na členitom teréne, asi 200 metrov od renesančného kaštieľa, v ktorom sídli Vihorlatské múzeum. Prezentuje ľudovú drevenú architektúru humenského okresu a horného Zemplína. Hlavným stavebným materiálom objektov je drevo, hlina a slama. Najvýznamnejším objektom je gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice z 18. storočia, pôvodne postavený bez použitia jediného klinca. Ikonostas je z 18. storočia. Nachádza sa tu aj kováčska dielňa, vodný mlyn a poľnohospodárske stroje.

Národopisná expozícia v prírode vo Svidníku (SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry), sprístupnená v roku 1982, podáva obraz o živote Rusínov a Ukrajincov na Slovensku v minulosti. Expozícia zahŕňa asi 50 tradičných stavieb. Okrem roľníckych obytných budov sú tu zastúpené hospodárske budovy (stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a i.), technicko-priemyselné objekty (vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla, ďalšie menšie objekty), nachádza sa tu požiarna zbrojnica, drevená zrubová škola, sezónne obydlia i furmanská krčma. Dominantou skanzenu je drevená cerkva z Novej Polianky (Mergeška) z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve.

DREVENÉ KOSTOLY V SLOVENSKEJ ČASTI KARPATSKÉHO OBLÚKA ZAPÍSANÉ V ZOZNAME SVETOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA UNESCO

V Prešovskom kraji sa nachádza množstvo drevených kostolíkov a cerkví, ktoré patria ku klenotom sakrálnej architektúry na Slovensku a sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Medzi nimi sú aj štyri z ôsmich chrámov zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO: rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, gréckokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Bodružale, gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej a evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku – Kostol Najsvätejšej Trojice.

Rímskokatolícky Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove z konca 15. storočia je najstarší a súčasne jeden z najzachovalejších drevených chrámov na Slovensku. Gotický kostolík je zhotovený z červeného smreka. Gréckokatolícky Kostol sv. Mikuláša v Bodružale z roku 1658 patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám východného obradu na Slovensku. Má tri veže. Gréckokatolícky Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej bol postavený v roku 1742. Pri ňom stojí samostatná zvonica. Prvá stavba evanjelického artikulárneho kostola v Kežmarku je z roku 1687 a jeho dnešná podoba je z roku 1717 (bola postavená za 3 mesiace). Kostol má krásny barokový interiér a cenný kostolný organ s drevenými píšťalami je najstarším funkčným dvojmanuálovým nástrojom na Slovensku.

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka sú jedinečným príkladom syntézy východnej a západnej kultúry (byzantskej a latinskej). Do zoznamu svetového dedičstva UNESCO boli zapísané na 32. zasadnutí Výboru svetového dedičstva UNESCO v kanadskom Quebecu v júli 2008.

TEXT: Katarína Vráblicová

FOTOGRAFIE: Šarišská galéria v Prešove, Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, www.panoramy.sk