Moje umenie

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020 – termín predĺžený

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie.

Podpora neprofesionálneho umenia
Podpora neprofesionálneho umenia

Podpora neprofesionálneho umenia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predlžuje termín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry z 5. 2. 2020 na 12. 2. 2020.
viac informácií na stránke http://www.culture.gov.sk

Podpora folklóru
Podpora folklóru

Podpora folklóru
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predlžuje termín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry z 5. 2. 2020 na 12. 2. 2020.
viac informácií na stránke http://www.culture.gov.sk