Moje umenie

Odporúčania pri realizácii okresných, regionálnych a krajských kôl súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom

V súvislosti so zasadnutím krízového štábu na Ministerstve vnútra SR pre situáciu s koronavírusom prosíme v priebehu nasledujúcich 14 dní o pozastavenie realizácie okresných, regionálnych a krajských kôl súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom.

Národné osvetové centrum odporúča predbežne plánovať termíny realizácie okresných/regionálnych kôl po dohode s organizátormi krajského kola tak, aby bola zabezpečená nadväznosť jednotlivých kôl súťaže. Organizátori krajských kôl komunikujú o možnostiach posunu termínov s odbornými pracovníkmi Národného osvetového centra a organizátormi celoštátneho kola súťaže.

Situáciu ďalej monitorujeme a v prípade, že sa nezlepší a nebude možné nižšie kolá súťaží zrealizovať v poslednom možnom termíne v nadväznosti na vyššie kolá, Národné osvetové centrum vydá v súvislosti so systémom celoštátnych postupových súťaží ďalšie usmernenie.

Všetky zmeny, prosím, nahlasujte odborným pracovníkom Národného osvetového centra.

Ďakujeme za pochopenie.