Moje umenie

Martina Jánošíková: Aj z textov Literárneho Zvolena sa dozvieme, ako sme naozaj prežívali pandémiu

Martina Jánošíková pracuje v Národnom osvetovom centre, na starosti má organizáciu festivalu Literárny Zvolen.

Literárny Zvolen nie je len súťažou, ale aj podujatím, ktoré rozvíja zúčastnených autorov, hovorí jeho organizátorka.

Do konca júna môžu autori poézie a prózy posielať svoje práce do súťaže Literárny Zvolen. Koľko textov bežne príde a koľko ich očakávate tento rok?

V roku 2019 prišlo asi 80 textov. Minulý rok sa súťaž aj pre pandémiu neuskutočnila, takže som zvedavá, koľko ich príde tento rok. Ľudia mali počas pandémie zrejme o čosi viac času na tvorbu, takže možno bude ten počet väčší ako obvykle.

Divadlá počas pandémie nemohli hrať, hudobníci koncertovať a filmári nemohli svoje filmy uviesť v kinách ani na festivaloch. Ako sa dotkla pandémia literatúry?

V rámci knižného trhu bol počas prvej vlny zreteľný pokles, na pultoch kníhkupectiev bolo o čosi menej kníh. Neskôr to už ale neplatilo a kníhkupectvá zaznamenali dobré výsledky. Nemyslím si, že práve literatúra bola nejako špeciálne zasiahnutá pandémiou. To je ale dobre, veď snáď nemusí byť každá oblasť umenia totálne zdecimovaná.

 Aj spisovatelia prežili pandémiu bez väčšej ujmy?

U nás je situácia so spisovateľmi špecifická v tom, že je len veľmi malý počet ľudí, ktorí sa reálne živia písaním kníh. Väčšina slovenských spisovateľov má svoje bežné zamestnania.

Pandémia bude mať skôr vplyv na témy, o ktorých sa bude písať. Možno ste si všimli pri pohľade do výkladov kníhkupectiev, že sa tam objavili knihy o rôznych pandémiách, morových ranách a zvládaní depresie. Literatúra jednoducho reflektuje dianie vo svete.

Aj v našej súťaži očakávam, že prídu texty, ktoré sa budú týkať tém, ako je sociálna izolácia či  osamelosť starých ľudí. Literárny Zvolen bude lakmusovým papierikom, ktorý nám ukáže, ako v skutočnosti prežívame obdobie pandémie.

Kto sú autori textov, ktoré prichádzajú do súťaže? 

Naša súťaž je určená ľuďom od 15 rokov vyššie a hoci máme aj texty starších autorov, medzi ocenenými prevažujú mladšie ročníky.

Čo je ich hlavnou motiváciou či lákadlom, vďaka ktorému sa odhodlajú poslať svoj text do súťaže?

Dôležité je, že podujatie nie je len súťažou, ale má aj silný vzdelávací rozmer, napríklad poskytujeme  autorom možnosť zúčastniť sa na tvorivých dielňach. Tento rok budú mať navyše víťazi oboch hlavných kategórií, teda prózy a poézie, možnosť spolupracovať s mentorom, človekom, ktorý im bude dávať spätnú väzbu. Pôjde o niekoho, kto ich bude vedieť posunúť ďalej a kto im ukáže ich texty v novej perspektíve.

Boli aj v minulosti mentori súčasťou súťaže?

Nie, v minulých rokoch sme takýto benefit neponúkali. Sme veľmi zvedaví, aký budeme mať ohlas a či budú mať autori o spoluprácu s mentormi záujem. Okrem ponuky je dôležitý aj dopyt, záujem musí byť obojstranný.

Viete už, kto budú mentori v jednotlivých kategóriách?

To bude prekvapenie, ale pôjde o ľudí, ktorí profesionálne pracujú s literatúrou. Pre ocenených to bude určite veľký zážitok. Každý, kto píše, vie, aké je dôležité, keď si jeho rukopisy čítajú ďalší ľudia, ktorí mu vedia poskytnúť spätnú väzbu. Bez toho dnes nie je možné vydať žiadnu knihu a teraz si to budú môcť vyskúšať aj neprofesionálni autori. Je to zároveň odkaz, aby autori nezostávali vo svojej bubline, aby hľadali ľudí, ktorým posunú text na prečítanie. Čím viac názorov a spätnej väzby, tým lepšie.

Kto bude súťažné texty čítať a hodnotiť?

Oslovili sme dvoch ľudí za poéziu a dvoch za prózu. Kým nebude súťaž uzavretá, tak ich mená zatiaľ zverejňovať nebudeme. Ide o ľudí, ktorí sami aktívne píšu a zároveň majú skúsenosť s literárnymi súťažami, takže vedia, aké je to byť v koži účastníka.

Aké máte plány so súťažou do budúcnosti?

Literárny Zvolen by mal byť viac ako len súťažou, chceli by sme preto ponúkať autorom počas roka čo najviac zaujímavých podujatí. Síce sme teraz všetci online akciami presýtení, zistili sme však, že ide o novú možnosť, ako sa stretnúť, diskutovať o novej knižke či debatovať s jej autorom. Chcela by som využívať aj takéto cesty, ktoré sa nám ponúkajú.

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Archív Martiny Jánošíkovej

Viac informácií o Literárnom Zvolene nájdete na webe Národného osvetového centra.