Moje umenie

Víťazi Literárneho Zvolena 2021 získajú mentora pre svoje písanie

Dobrou správou je, že Literárny Zvolen 2021 je otvorený a autori sa už teraz môžu tešiť na spoločné stretnutie vo Zvolene, kde nebudú chýbať diskusie ani dielne tvorivého písania. Hlavnou zmenou 27. ročníka je odmena pre víťazov v podobe mentora.

Národné osvetové centrum s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Literárnym informačným centrom pripravili pokračovanie dlhoročného literárneho podujatia, ktoré vytvára priestor pre komunitu píšucich a zároveň ponúka kvalitný umelecký rast v spoločnosti profesionálov.

Práve z tohto druhého dôvodu sa organizátori rozhodli pre zmenu v oceňovaní víťazov. Tí dostanú možnosť spolupracovať s profesionálom, mentorom, ktorého úlohou bude pripomienkovať tvorbu autorov a zároveň im ponúkať svoj pohľad na rôzne formy a spôsoby písania.

Literárny Zvolen je spojený s dlhoročnou tradíciou, ku ktorej patrí aj odborné hodnotenie všetkých prihlásených textov. V tomto ročníku je novinkou hodnotenie postavené na nasledujúcich kritériách: originalita námetu, kreativita, štylistika, práca s jazykom a emocionálna čitateľská stopa. Každý účastník súťaže získa veľmi jednoduchý prehľad, ako sú jeho autorské sily rozložené v rámci piatich spomínaných oblastí, k hodnoteniu sa dostane každý text Literárneho Zvolena.

Vybraní súťažiaci získajú možnosť stretnúť sa na slávnostnom vyhodnotení celoštátneho kola súťaže 9. – 10. októbra 2021 vo Zvolene. Jeho súčasťou budú tvorivé dielne, rozborový seminár a sprievodný program. Víťazné práce budú zverejnené v zborníku Literárny Zvolen 2021.

Viac informácií o súťaži: Propozície Literárny Zvolen 2021

Prihlasovanie je otvorené do 30. júna 2021: Chcem sa prihlásiť na Literárny Zvolen 2021

TEXT: Martina Jánošíková

FOTOGRAFIE: Národné osvetové centrum