Moje umenie

Žilina Voce Magna – medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

V Žiline budú opäť súťažiť spevácke zbory a vokálne zoskupenia.

Štvrtý ročník súťažnej časti Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2021 sa uskutoční 5. a 6. novembra 2021 v Dome umenia Fatra v Žiline.

Presný časový harmonogram môže byť upravený vzhľadom na počet zborov v jednotlivých kategóriách a bude oznámený po uzávierke prihlášok do 17. 10. 2021. Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ.

Súťaž je organizovaná pre dospelé, mládežnícke stredoškolské a detské spevácke zbory a vokálne zoskupenia. Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom, na základe ktorého budú udelené diplomy, ceny a najúspešnejšie zbory získajú finančné ceny. Odbornou porotou navrhnuté spevácke telesá sa stretnú vo finálovom kole o cenu GRAND PRIX – ABSOLÚTNY VÍŤAZ MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ZBOROVÉHO UMENIA ŽILINA VOCE MAGNA 2021.

Pravidlá súťaže a viac informácií sa dozviete na:

www.vocemagna.sk

Na vašu účasť sa tešia:

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. – umelecký riaditeľ súťaže a festivalu ZVM 2021

Mgr. art. Anna Kureková – zakladateľka festivalu ZVM

Ing. Lucia Černeková – koordinátorka súťaže ZVM 2021

Ing. Peter Troják – líder organizačného tímu ZVM 2021

Projekt je realizovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

FOTOGRAFIE: Voce Magna