Moje umenie

Viva il canto 2021

V Senci sa predstavia spevácke zbory na postupovej súťaži, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.

Už 5. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto sa začne prvou krajskou prehliadkou 5. júla 2021 o 15:00 v Mestskom kultúrnom stredisku Labyrint v Senci.

Program je dramaturgicky postavený z umeleckej produkcie šiestich zborov:

  • zbor Hochštetňan z Vysokej pri Morave,
  • zbor Animatus z Pezinka,
  • zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice,
  • zbor Cantus z Bratislavy,
  • Zavarský komorný zbor,
  • Vox Aurumque z Trnavy.

Hosťom podujatia bude Mgr. art. Klaudia Vašinová.

Podujatie sa uskutoční pod organizačnou záštitou Malokarpatského osvetového strediska v Modre v rámci Cyrilo-metodských dní.

Viva il canto je celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum. Jediná vrcholná celoštátna súťaž pre dospelé spevácke zbory sa uskutočňuje od roku 2012 a nadväzuje na tradíciu celoštátnych súťaží pre dospelé spevácke zbory, ktoré sa konali od 70. až do konca 90. rokov 20. storočia. Súťaž je určená pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov.

Celoštátne podujatie je naplánované na 15. – 16. októbra 2021 v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi. Jeho organizátorom je Spišské osvetové stredisko.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.