Moje umenie

Prihláste svojho syna do chlapčenského zboru, je to tá najjednoduchšia vec na svete!

Bratislavský chlapčenský zbor, to je 39 rokov hudby, skvelých zážitkov a stretnutí. Tisícky koncertov a takmer 150 koncertných ciest. Zboru tlieska publikum v Európe, ale aj v USA, Kanade, Japonsku, Rusku i na Taiwane.

Pozývame chlapcov vo veku 7 – 8 rokov na ONLINE konkurz do Bratislavského chlapčenského zboru. Prihláste sa hneď teraz, ako na to nájdete na tomto odkaze: https://www.najjednoduchsiavec.sk/ako-na-to.

Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 1982. Pracujú s ním dvaja zbormajstri a dirigenti. Jeho zakladateľkou, manažérkou a dirigentkou je Mgr. art. Magdaléna Rovňáková, ArtD a zbormajstrom a dirigentom je aj MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D., ktorý v zbore vyrástol.

Roky spolupráce so symfonickými orchestrami obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií pod taktovkami popredných svetových dirigentov. V opere a činohre stvárňujú chlapci pôsobivé detské úlohy.

Zbor má na svojom konte 7 CD, 4 DVD, TV filmy a spoluprácu so svetovými filmovými spoločnosťami (Hallmark či Miramax). S telesom spolupracujú špičkoví slovenskí pedagógovia – sopranistka a hlasová pedagogička Mgr. art. Miriam Garajová, členky Slovenského filharmonického zboru a tiež hlasová pedagogička Monika Maglayová. Klaviristkou BChZ je Mgr. art. Dana Hajóssy.

Bratislavský chlapčenský zbor je držiteľom mnohých ocenení, medzi nimi je aj zlatá medaila prezidenta SR a cena Ministra kultúry SR.

Prihláste svojho syna hneď teraz! Získa priateľstvá na celý život, úžasné možnosti cestovať, šancu stáť na doskách, ktoré znamenajú svet, osobnostnú motiváciu, sebadôveru a kontakt s umením.

Viac informácií nájdete na: https://www.najjednoduchsiavec.sk/

www.bchz.sk

Fotografie: FB Bratislavský chlapčenský zbor