Moje umenie

11th World Choir Games 2021

Prihláste svoj zbor na Svetové zborové hry 2021, ktoré sa uskutočnia v Belgicku v mestách Antverpy a Gent od 30. októbra do 7. novembra 2021.

Prihlásenie do súťaže je možné do 15. júna 2021.

Súťaž je určená pre zbory z celého sveta, ktoré majú záujem ukázať svoj talent na tohtoročných hrách. Svoje miesto na olympiáde si nájdu mladiství aj dospelí v rôznych kategóriách.

Cieľom súťaže je spojiť ľudí všetkých národností, kultúr a ideológií pomocou zborového spevu.

Viac informácií nájdete tu: https://www.interkultur.com/events/world-choir-games/flanders-2021/

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: World Choir Games