Moje umenie

Prihláste sa do medzinárodnej súťaže v zborovom dirigovaní

(Zdroj: Pixabay)

Aktuálny 5. ročník súťaže Stretnutie nad zborovou partitúrou 2021 bude mať netradičnú formu.

Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU) v Banskej Bystrici s podporou Fondu na podporu umenia organizuje 5. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže s názvom Stretnutie nad zborovou partitúrou. Uskutoční sa formou videonahrávok s vyhodnotením 13. mája 2021 prostredníctvom spoločného online stretnutia s usporiadateľmi a porotcami. Súťaž je určená pre študentov dirigovania, amatérskych i profesionálnych dirigentov.

Prihlásiť sa môžete do dvoch vekovo limitovaných kategórií:

Kategória A – vek 22 až 29 rokov

Kategória B (junior) – vek 16 až 21 rokov

Za súťažné vystúpenie sa považuje dirigovanie určených skladieb (dirigovanie korepetítora alebo audionahrávky vybranej súťažiacim – CD, YouTube a pod.) nasnímaných na kameru. Vystúpenie musí obsahovať povinné skladby určené usporiadateľom a ľubovoľne zvolenú skladbu súčasného (žijúceho) autora z krajiny súťažiaceho.

  • Dátum zaslania prihlášok – 11. apríl 2021
  • Dátum zaslania súťažných nahrávok – 30. apríl 2021

Všetky potrebné informácie, ako aj propozície súťaže nájdete na:

https://fmu.aku.sk/sk/umenie-a-veda/festivaly-sutaze-a-konferencie/138-stretnutie-nad-zborovou-pariturou

Na stretnutie sa teší organizačný tím:

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. (garant a riaditeľ súťaže)

Mgr. art. Veronika Veverková (tajomníčka súťaže)

doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD. (vedúci Katedry kompozície a dirigovania zboru FMU AU)