Moje umenie

Séria workshopov My Street Films SK sa začala

Projekt My street films sa vrátil na Slovensko (FOTO: Jakub Jančo)

Autori a autorky dokumentárnych námetov, ktoré boli vybrané do vzdelávacieho projektu My Street Films SK, sa stretli na prvom zo série workshopov. Pod lektorským vedením profesionálnych filmárov sa venovali literárnej príprave svojich krátkych filmov.

Workshop sa uskutočnil v rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 3, ktorého pestrý program zahŕňal výstavy, ďalšie workshopy a prednášky. My Street Films SK prebiehal počas všetkých troch dní trvania festivalu od 8. do 10. apríla a účastníci a účastníčky prišli z rôznych kútov Slovenska.

Hneď v úvode ich privítala Eva Križková. Víťazka roku 2016 vyhrala celonárodnú súťaž krátkych filmov My Street Films s dokumentom, ktorý dnes rozvíja do celovečerného filmu. Eva hovorila o svojej inšpirujúcej skúsenosti a pozvala autorov a autorky všetkých námetov na Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet Slovensko, ktorého je výkonnou riaditeľkou a kde sa premietnu výsledné filmy.

Tohtoročné námety sa týkali bezprostredného okolia autorov, ktoré v nich silno rezonuje. Lektorka a dokumentárna režisérka Barbora Sliepková a lektori, režiséri dokumentov Dominik Jursa a Marek Kuboš zhodnotili, že všetci si vybrali témy, ktoré sú im bytostne blízke a úprimne ich zaujímajú. Preto vidia v námetoch potenciál na vznik dobrých filmov. Konzultácie prebiehali v tvorivej a slobodnej atmosfére. Každý dostal priestor na vyjadrenie svojich postrehov aj podnetnú spätnú väzbu nielen od lektorov a lektorky, ale aj od ostatných účastníkov.

Na workshope My street films (FOTO: Jakub Jančo)

Okrem tvorivých konzultácií prebehli dve prednášky. Skúsená dramaturgička a pedagogička Ingrid Mayerová poskytla vhľad do prípravy obsahovo i formálne dobrého námetu. Takisto vysvetlila, prečo je dôležitá literárna príprava filmu. Režisér Dominik Jursa na príklade svojich filmov porozprával o tvorivom procese, ktorý predchádza samotnému nakrúcaniu, o práci s protagonistami i o nečakaných výzvach, ktoré sa pri tvorbe dokumentu môžu objaviť.
Účastníci workshopu, ale aj ostatní návštevníci festivalu TVOR•BA 3 mali možnosť vidieť inšpiratívne filmy, ktoré vznikli na workshope My Street Films CZ v Českej republike a získali ocenenie My Street Films Award. Podobné ocenenie My Street Films SK Award čaká aj niektorý z filmov, ktorý vznikne na tohtoročnom projekte My Street Films SK.

TEXT: Debora Pastirčáková
FOTO: Jakub Jančo

https://mystreetfilms.nocka.sk/