Moje umenie

Poznáme súťažné filmy celoštátneho kola Cineama 2022

Celoštátne kolo okrúhleho 30. ročníka postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu Cineama 2022 pozná oficiálny výber súťažných filmov.

Z filmov, ktoré boli ocenené na krajskej úrovni, ho zostavila komisia v zložení Anton Szomolányi, Lena Magulová a Patrik Šalata. O ceny sa bude uchádzať 69 titulov, medzi ktorými sú zastúpené hrané, dokumentárne, publicistické a animované filmy, videoklipy a experimenty od autoriek a autorov troch vekových skupín: do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov.

Súťažné filmy a ich autori a autorky budú stredobodom podujatia, ktoré v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove pripravuje Národné osvetové centrum na 16. – 18. septembra 2022 v príjemnom prostredí Bardejovských Kúpeľov. Jeho súčasťou budú už tradične špeciálne projekcie, diskusie, tvorivé dielne, filmový kvíz, koncert a záverečná párty. K oslavám jubilea súťaže Cineama sa bude viazať premiérové uvedenie programu Osmičkári – retrospektívy pozoruhodných diel z histórie amatérskeho filmu, ktoré boli pri tejto príležitosti zdigitalizované z pôvodných 8 mm kotúčov.

Cineama 2022 – oficiálny súťažný výber

TEXT: Redakcia

FOTO: Archív súťaže Cineama