Moje umenie

Pripravuje sa vydanie zbierky pre detské spevácke zbory

čo by Bolo, keby bolo všetko naopak¿ národné osvEtové centrum aj v týchto „karanténových dňoch“ usiLovne pracuje! pOčúva, edituje a čoskoro vydá Fantastickú zbierku detských piesní od autora, ktorého mEno sa nachádza v hLavolame, ukrytom v tomto texte. určite to vyriešite! sadnIte za klavír alebo popadnite gitaru či Xylofón a hurá do hudobného sveta!

partitúru nájdete tu:

http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2020/03/Co-by-bolo-keby-bolo.pdf

a skladbu v prevedení Detského speváckeho zboru Hrončatá tu: