Moje umenie

Ako písať kroniky a aký je ich význam?

Kroniky boli rozšíreným druhom najmä stredovekej literatúry. Majú historicko-dokumentačný a kultúrnopolitický význam a sú prameňom poznania dejín našich predkov. Svoje miesto u nás majú dodnes. Ako písať kroniky a aký je ich význam? Prinášame vám inšpirácie a užitočné návody z praxe tu:

http://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2019/03/Kroniky-a-ich-v%C3%BDznam-v-spolo%C4%8Dnosti.pdf