Moje umenie

Kde žijú na Slovensku kultúrni všežravci?

Vnímame Gustáva Husáka ako hrdinu alebo ako zločinca? Kam nás to viac priťahuje – na východ alebo na západ? Kto stojí na oboch barikádach kultúrnej vojny? Dôverujeme si navzájom? Na tieto i ďalšie otázky odpovedá kniha Kultúra v štyroch dejstvách, ktorú nájdete tu:

http://www.nocka.sk/kultura-v-styroch-dejstvach/?fbclid=IwAR31gfotMN8Qu7Q7X0JsTU1xDd_-wUjhQti8YF9y29bp3BYx1mq5XMN01xs