Moje umenie

Kultúrne podujatia LKS k Roku slovenského divadla

Rok slovenského divadla a 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku si liptovskí ochotníci a široká verejnosť pripomenú a oslávia rozsiahlym kultúrnym podujatím, ktoré pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Podujatie sa uskutoční 15. júna 2020 v meste Liptovský Mikuláš.

Pod hlavičkou otvorenia letnej turistickej sezóny v meste, ktorá tento rok upriamuje pozornosť na divadlo a dáva priestor divadelným aktivitám, budú slávnostne otvorené a sprístupnené širokej verejnosti dve výstavy.

Pietnym aktom pri soche G. F. Belopotockého sa poklonia jeho odkazu ochotníci, zástupcovia kultúrnych inštitúcií, predstavitelia mesta a starostovia obcí.

Členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény dramatizáciou Petra Vrlíka Život v divadle, divadlo v živote zinscenujú ukážky zo života Belopotockého pred budovou Múzea Janka Kráľa.

Výstava Pocta Belopotockého o živote a diele G. F. Belopotockého nainštalovaná na pouličnom osvetlení v ulici 1. mája na ôsmich výstavných banneroch pútavou grafikou vytvára portrét osobnosti Belopotockého v celej šírke jeho pôsobnosti. Životopis Belopotockého účastníkom podujatia sprostredkuje pracovníčka informačného centra Linda Šimunová formou komentovanej prehliadky, ktorá bude obohatená o sólové dramatické výstupy v podaní ochotníckeho herca Juraja Španku z Ploštína. Autorom ilustračnej grafiky je Michael Beyer. Autorkou výstavy je metodička pre divadlo Eva Štofčíková. Výstava vznikla v spolupráci Múzea Janka Kráľa a Liptovského kultúrneho strediska. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii prostredníctvom fotografií mapuje ochotnícke divadlo v 43 obciach a troch mestách horného, stredného a dolného Liptova od roku 1830 až po súčasnosť. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši na 20 banneroch, ktoré budú verejnosti voľne prístupné do 10. novembra 2020. Výstava je druhou aktivitou projektu LiptovDIV, festivalu neprofesionálneho divadla v Liptove. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Program:

17.00 – otvorenie exteriérovej výstavy Pocta Belopotockému
pred budovou NKP Čierny orol, účinkuje ochotnícky herec Juraj Španko
17.30 – prehliadka exteriérovej výstavy v ulici 1. mája
18.00 – akt kladenia vencov pri soche Belopotockého, účinkuje Stanislav Kaľavský
18.30 – Život v divadle, divadlo v živote pred budovou Múzea Janka Kráľa, účinkujú členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény
19.00 – otvorenie letnej turistickej sezóny v meste
19.30 – vernisáž výstavy Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii v Dome kultúry

Účinkujú ochotnícki herci Mária Grajciarová, Stanislav Štofčík, Žofia Kráľová, Nina Uličná, Marek Baláž, Margaréta Štofčíková, Yeva Mária Gurská, Jozef Košík, Katarína Mikulová, Timea Šlauková, Nina Nahálková, Viktória Murzová.

Podujatie pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa, Informačným centrom mesta Liptovský Mikuláš a Matičným divadelným ochotníckym súborom v Liptovskom Mikuláši.

TEXT: Eva Štofčíková, metodička pre divadlo LKS v Liptovskom Mikuláši