Moje umenie

Pred 50 rokmi sa uskutočnila prvá celoslovenská prehliadka detského divadla

Scan2Net Scanner Output

Sedem detských súborov z celého Slovenska a jeden český súbor sa stretli v Revúcej. Takto sa začala tradícia Zlatej priadky.

V roku 1970 sa začala v Revúcej písať história celoslovenských prehliadok detských divadelných súborov. Na podujatí s názvom Detská divadelná Revúca si mohli účastníci po  prvýkrát porovnať výsledky činnosti detských divadelných súborov z celého Slovenska a tiež si vypočuť názory odborníkov na divadlo a dramatickú výchovu.

Hlavnými iniciátormi prehliadky boli Ondrej Grega z Krajského osvetového strediska v Košiciach a najmä podpredseda Združenia divadelných ochotníkov Slovenska a predseda prípravného výboru v Revúcej, divadelník a recitátor Pavol Škerdiak z Revúcej.

Nasledujúce štyri roky sa najlepšie súbory stretávali na Detskej divadelnej Trnave a od roku 1975 v Šali pod názvom Detská divadelná Šaľa alebo Dieťa v divadle. Od roku 1996 je podujatie známe pod názvom Zlatá priadka.

Ako sa to začalo

Už na konci šesťdesiatych rokov začal Pavol Škerdiak s ďalšími nadšenými spolupracovníkmi organizovať v Revúcej prehliadky detských divadelných súborov a 3.  – 7. júna 1970 sa im podarilo uskutočniť prvú prehliadku Detská divadelná Revúca. Stretlo sa na nej sedem súborov z celého Slovenska a jeden hosťujúci súbor z Čiech.

Západné Slovensko reprezentovali tri súbory. Detský divadelný súbor pri Ústrednom dome detí a mládeže K. Gottwalda v Bratislave vystúpil s inscenáciou šiestich minirozprávok Ľubomíra Feldeka. Komisia ocenila najmä režijný prístup Etely Balgovej.

Súbor Bzučalka pri Stálej mestskej scéne Mestského divadla v Trnave pod vedením profesionálneho režiséra Ruda Debnárika získal uznanie odbornej komisie za dramaturgiu a scénu v inscenácii Keď bol medveď kráľom a Divadelný súbor Ľudmily Podjavorinskej pri I. ZDŠ v Novom meste nad Váhom pod vedením režisérky Anny Kubánovej bol detskou porotou ocenený za stvárnenie postavy kráľa trpaslíkov v inscenácii Zlatá niť.

Východné Slovensko zastupoval Divadelný súbor pri ZDŠ v Čemernom pod režijným vedením Ľudovíta Lešňanského, ktorý v inscenácii Fripiri spojil dospelých aj detských hercov a Divadelný súbor pri ukrajinskej ZDŠ v Habure, ktorý sa predstavil s inscenáciou Javorček. Režisér súboru Eduard Zachariáš dostal ocenenie za dlhoročnú prácu v detskom divadle, ale aj v divadle dospelých.

Stredné Slovensko reprezentoval Detský divadelný súbor pri Dome kultúry ROH v Martine s inscenáciou O princeznej, ktorá sa nevedela hrať, režisérka Emília Hajdúchová dostala cenu za úspešnú prácu s deťmi.

Prvým víťazom celoslovenskej prehliadky sa stal detský divadelný súbor pri ZDŠ v Hybiach s inscenáciou Čin-čin v réžii Ruženy Jariabkovej. Odborná komisia ocenila najmä jej citlivú prácu s deťmi, hravosť a spontánnosť na javisku. Cenou pre víťazov bolo aj účinkovanie na Martinskom  divadelnom festivale, na ktorom sa predstavovali víťazné súbory zo všetkých celoslovenských prehliadok.

Túto inscenáciu si vybrala za svojho víťaza aj detská porota. Organizátori si už vtedy uvedomovali, že okrem odbornej hodnotiacej komisie je nesmierne dôležitý aj názor detského diváka, ktorý je často veľkým prínosom do diskusie. Detská porota je odvtedy až dodnes neodmysliteľnou súčasťou nielen celoslovenskej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti.

Prvé tvorivé workshopy

Organizátori, režiséri a pedagógovia si už v tých rokoch uvedomovali špecifickosť divadla hraného deťmi. Postupne objasňovali a spresňovali kritériá, pripravovali vzdelávacie programy či divadelné inštruktáže, ktoré dnes voláme tvorivé workshopy. Uvedomovali si, že herecký prejav detí je iný ako dospelých, že vychádza skôr z hravosti, fantázie, často využíva symbol, divadelnú skratku, keďže dieťa sa na javisku prejavuje jemu blízkym gestom, pohybom, mimikou či hlasovým prejavom.

Hosťom prehliadky bol známy rozhlasový a divadelný súbor Pirko z Brna a jeho vedúca a režisérka Jindra Delongová, ktorá so svojím vekovo zmiešaným súborom (v inscenácii účinkovali aj staršie deti do 18 rokov) pripravila inscenované pásmo pod názvom Záhrada podľa predlohy Jiřího Trnku.

Režisérka Jindra Delongová zároveň pre účastníkov vystúpila aj na dvoch seminároch o metóde práce s deťmi v divadelnom súbore. Účastníci tak mali možnosť zúčastniť sa na teoretickej časti prehliadky, ale videli aj to, ako režisérka svoje poznatky uplatňuje v praktickej práci s divadelným súborom.

Aj tieto semináre predznamenali dlhoročnú tradíciu hostí, vzdelávacích seminárov či praktických divadelných dielní na celoslovenskej postupovej súťaži a prehliadke Zlatá priadka.

TEXT: Alexandra Štefková

FOTOGRAFIE: Archív Národného osvetového centra