Moje umenie

Divadlo z divána

Vybrali sme pre vás 3 výnimočné inscenácie minulej sezóny určené dospelým divákom, ktorých záznamy si môžete pozrieť na YouTube.

POZOR! Inscenácie sú určené dospelému divákovi a obsahujú vulgarizmy.

PODZEMNÉ BLUES

Divadelný súbor HOMO FUGE
Réžia: Lucia Panáčková, Michal Vidan

foto: Michal Lašut

Príbeh Divokého Muža, ktorý zdanlivo bezcieľne cestuje metrom; kritizuje, útočí a atakuje svojich spolucestujúcich. Vysmieva sa všetkým a všetkému a verí iba kráse. Všetko ostatné je pre neho nepodstatné. Jeho agresii neunikne nikto, dokonca ani on sám. Divoká Žena, ktorá k nemu pristúpi, zrazu nastavuje zrkadlo nielen jemu, ale aj jeho myšlienkam a správaniu. Odhaľuje sa nezmyselnosť ľudského konania, keď sa egocentrizmus a sebeckosť stáva alfou a omegou súčasnosti.

Odborná porota Belopotockého Mikuláša 2019 udelila inscenácii Podzemné blues zlaté pásmo v kategórii súčasných prúdov divadla.

História DS HOMO FUGE sa začala písať v roku 2006 – súbor vznikol ako nástupca niekdajšieho DS „A DOSŤ“, ktorý dlhé roky pracoval pod vedením režiséra Františka Vaněčka. Počas svojej doterajšej existencie spolupracoval s režisérmi Vladimírom Sadílkom, Petrom Hudákom a Antonom Šulíkom.

JEPPE Z VŔŠKU

Medzibrodské kočovné divadlo
Réžia: Juraj Haviar

foto: Michal Lašut

Tragikomédia Jeppe z vŕšku nastoľuje rôzne otázky: Aká tenká je čiara medzi tým, kým sa z týraného stane tyran? Ako ľahko je človeka zmanipulovať? Vieme sa poučiť? A je to, čo vidíme na povrchu, naozaj aj pravda?

Inscenácia bola na 45. ročníku Belopotockého Mikuláša v roku 2019 ocenená strieborným pásmom v súťažnej kategórii súčasných prúdov divadla.

Ochotnícka divadelná činnosť sa v Medzibrode začala formovať v roku 1913. Prvou lastovičkou bola hra Hora volá. Odvtedy súbor funguje nepretržite až doteraz s menšími i väčšími úspechmi. Súbor sa predovšetkým zameriava na pôvodnú, ale i zahraničnú klasiku s komediálnym nádychom. V roku 2018 získali s inscenáciou Jánošík podľa Jozefa strieborné pásmo v kategórii súčasných prúdov divadla na celoslovenskej prehliadke Belopotockého Mikuláš a Cenu za kolektívny vklad.

OBOLUS

Divadelný súbor DISK
Réžia: Blaho Uhlár

foto: Michal Lašut

Obolus môže byť maličký dar, ktorým chceme niekomu pomôcť.
Dostávame sa do sveta vnútorných predstáv, strachov, obsesií a úzkostí. Ľudia do seba narážajú, hľadajú navzájom útechu alebo dotyk, niekedy sú k sebe pozorní, inokedy bezcitní. Vidíme veľa chudoby, ale i vznešenosti, vidíme trochu nenávisti, ale omnoho viac lásky.

Inscenácia získala na Belopotockom Mikuláši 2019 hlavnú cenu a zlaté pásmo v súťažnej kategórii súčasných prúdov divadla.

Divadelný súbor Kopánka (DISK) vznikol v roku 1955 a jeho činnosť sa začala inscenovaním divadelných hier slovenských a svetových autorov. Od roku 1986 súbor spolupracuje s režisérom Blahom Uhlárom. Inscenácie tvorí autorskou metódou, používa nárečie aj spisovnú slovenčinu a bez servítky reaguje na aktuálne problémy súčasnosti. DISK získal 4-krát cenu Tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine.

ZDROJ: Programová brožúra Belopotockého Mikuláša 2019
TEXT: Lucia Lasičková