Moje umenie

Návrat k medzinárodnej konferencii DramaCHVENIE

Pozrite si zostrih z konferencie o dramatickej edukácii DramaCHVENIE.

Nielen dramatická edukácia v súčasnom svete upúšťa od memorovania či frontálnej výučby, ponúka skôr priestor nielen na rozvoj kreatívneho myslenia, ale aj na formovanie empatickej a kriticky premýšľajúcej osobnosti. Medzinárodná konferencia DramaChvenie ponúkla priestor na stretnutie rôznych foriem dramatickej edukácie a spoločné zdieľanie skúseností z praxe v tejto oblasti nielen na Slovensku. Cieľom konferencie bolo vytvoriť aktívnu platformu, ktorá bude reflektovať a rozvíjať výzvy a vízie dramatickej edukácie a jej smerovanie. Súčasťou programu boli aj diskusie v tematických skupinách zameraných na uplatňovanie dramatickej edukácie v škole a v kurikule, vo voľnočasových zariadeniach a v tvorbe detských divadelných kolektívov. V rámci konferencie organizátori predstavili aj nový zborník o východiskách dramatickej edukácie na Slovensku (Dramatická edukácia na Slovensku).

Viac o združení a ich aktivitách: http://edudrama.sk/