Moje umenie

Odborníci z oblasti kultúry, vzdelávania a kariérneho poradenstva hovoria, čo sa zmení po koronakríze (anketa)

Predstaviteľov štyroch asociácií sme sa pýtali na ich reakciu súvisiacu s pandémiou.

Naše otázky boli:

 1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?
 2. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?
 3. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Odpovedali:

Alfonz Kobielsky, predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Miroslav Žabenský, predseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií

Emília Jányová Lopušníková, prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Ilona Hegerová, riaditeľka VKC Intenzíva; viceprezidentka Slovenskej asociácie age managementu

 

Alfonz Kobielsky

predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

 1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?

AKIS v tomto zložitom období zohráva aktívnu úlohu zástupcu kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí smerom k vláde SR a ministerstvu kultúry pri riešení kompenzácií vplyvov epidémie na tieto organizácie.

 1. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?

Predseda asociácie je členom dočasnej skupiny Ministerstva kultúry SR, ktorá rieši vplyvy epidémie na slovenskú kultúru. AKIS vypracovala návrh opatrení na ich zmiernenie.  Obsahuje okamžité, ale aj dlhodobé opatrenia. Chceme ich v čo najväčšej miere pretransformovať do opatrení ministerstva a v budúcnosti presadzovať ich plnenie.

 1. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Členovia asociácie intenzívne pracovali od prvého dňa obmedzení na tvorbe návrhu opatrení na zmiernenie vplyvov. Pripravili analýzu výpadkov príjmov, ktorá slúžila ako podklad pre tvorbu návrhu opatrení. Návrh bol predložený ministerstvu kultúry. Zároveň sme odoslali list premiérovi, ministerke kultúry a všetkým členom vlády, v ktorom žiadame okamžité riešenie problémov miestnej a regionálnej kultúry.

Miroslav Žabenský

predseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcii

 1. – 3.

Na preventívne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu zareagovali regionálne osvetové a kultúrne inštitúcie rozlične a rozličné sú aj ich kroky. Od inštitútu práce z domu, uzatvorení kultúrnych zariadení, čerpaní OČR až po uplatnenie prekážok na strane zamestnávateľa. Nevysoké zárobky v kultúre sú tak krátené až do 60 percent.

Spoločným problémom je zastavenie realizácie kultúrnych aktivít v podobe, v akej dávajú zmysel, teda s divákmi. Našim virtuálnym snahám, často kreatívnym a úspešným, bude vždy chýbať fyzické stretnutie s človekom. Na druhej strane, sme odsúdení na virtuálne sprístupňovanie svojich posolstiev a určitá časť tejto práce si nájde určite svoje opodstatnenie aj v nasledujúcom období.

Aktuálnu situáciu vnímame aj z ekonomického pohľadu. Kultúrno-osvetové zariadenia zriadené ako príspevkové a rozpočtové organizácie prišli o akýkoľvek zdroj príjmov z vlastnej činnosti, a tak šetria na prevádzke a na mzdách. Presúvajú projekty do druhej polovice roku, mnohé úplne rušia. Nikto nevie, s čím sa dá počítať a s čím nie. Je ťažké predvídať, do akej miery bude pretrvávať strach z hromadných podujatí aj po skončení všetkých opatrení.

V asociácii sa snažíme komunikovať elektronicky a najmä prostredníctvom Facebooku zdieľať naše aktivity a navzájom sa inšpirovať. Hľadáme cestu, ako zvládnuť túto situáciu a ako sa pripraviť na obdobie, ktoré príde po skončení krízy.

Verím, že keď sa obnoví naše bežné fungovanie, budeme v takej finančnej a personálnej kondícii, ktorá nám umožní opätovný reštart a realizáciu veľkej väčšiny tohtoročných aktivít.

Emília Jányová Lopušníková

prezidentka Asociácie  lektorov a kariérnych poradcov

 1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?

Žiadna polievka sa neje taká horúca, ako sa uvarí. Našou prvoradou úlohou bolo dokončiť nosné akreditované kurzy Lektor a Kariérne poradenstvo. Keďže akreditované vzdelávacie programy majú svoje prísne pravidlá, ktorým sa vzdelávacie organizácie musia podriadiť, čakali sme na usmernenia ministerstva školstva. Kurzy sme šťastne dokončili.

 1. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?

Na vzdelávaní v ALKP sa nič nemení, stále bude platiť u nás Komenského princíp škola hrou, modernejšie povedané – zážitkové vzdelávanie. V období pandémie sme uskutočnili niekoľko online kurzov, na ktoré sme dostali pozitívnu spätnú väzbu. Napriek tomu platí, že osobný kontakt a fyzickú  prítomnosť v skupine nič nenahradí.

 1. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Dokončili sme, čo sme mali, a pripravujeme sa na návrat do normálneho stavu. Oddýchli sme si aj my, aj naši lektori. Nikto s vyťažených lektorov sa na voľno nesťažoval. Určite poznáte príbeh o ostrení píly od Stephen Covey:

Predstavte si, že v lese uvidíte človeka, ktorý s veľkým nasadením podrezáva strom.

„Čo to robíte?“ spýtate sa ho.

„To je snáď jasné, nie?“ odpovie vám v zhone. „Rúbem strom.“

„Vyzeráte hrozne uťahane! Ako dlho sa s tým moríte?“

„Viac ako päť hodín. Už toho mám fakt dosť. Je to strašná drina.“

„Tak prečo si nedáte krátku prestávku? Mohli by ste si aspoň naostriť pílu. Určite by vám išla práca lepšie.“

„Na to nemám čas. Mám veľa práce.“

 Ilona Hegerová

riaditeľka VKC Intenzíva; viceprezidentka Slovenskej asociácie age managementu

 1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?

Vzhľadom na to, že sme všetci dobrovoľníci, sme z malých organizácií a je nás zatiaľ málo, rieši každý svoju vlastnú firmu, ktorá mu poskytuje živobytie. Vzniknutá situácia určite vážne zastihne trh vzdelávania, pretože firmy začnú prepúšťať a nebudú zamestnancov posielať na školenia. Všetko sa presúva do online priestoru (čo ale nespasí vzdelávanie) a na jesenné mesiace. Bude toho toľko, že nie je veľká šanca, aby sa všetko stihlo ešte v tomto roku. My sme tiež presunuli konferenciu Age Management SALON 2020 na 22. októbra.

 1. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?

Jej smerovanie je jasne dané, demografia sa len tak rýchlo nezmení a komplexný prístup k profesijnej seniorite je dôležité budovať priebežne už od vstupu mladého človeka na trh práce.

 1. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Zatiaľ na to nereagovala, pretože okolnosti sa stále menia. Musíme počkať, kým sa začne uvoľňovať situácia. V tomto období sledujeme vývoj na trhu práce, pandémia určite prinesie veľa problémov, ktoré si budú vyžadovať riešenia.

Domnievam sa, že oblasť age managementu bude ovplyvnená predovšetkým novými príležitosťami na pracovnom trhu a tiež inovatívnymi pohľadmi na riešenia pracovných úloh.

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Unsplash, Archív respondentov