Moje umenie

Deväť tvorivých kompetencií budúcnosti

O vašom úspechu budú čím ďalej, tým viac rozhodovať schopnosti, ktoré ste v škole nezískali.

To, že súčasný systém vzdelávania nedokáže reagovať na aktuálne potreby spoločnosti, nie je žiadna novinka. Čoraz viac sa ukazuje, že ľudia, ktorí opúšťajú školy, nie sú dostatočne vybavení na zvládanie každodenných pracovných a životných situácií. Chýba im schopnosť tvorivo myslieť a riešiť problémy, nevzdávať sa, správne reagovať na nové situácie, vytrvalo prekonávať prekážky, kriticky myslieť a vyhodnocovať informácie. Všetky tieto zručnosti budú čoraz potrebnejšie.

Čo s tým? Odpovedí je viacero a jednou z nich je kompetenčný model založený na deviatich kompetenciách, z ktorých každá poskytuje určitý opis správania v každodenných situáciách. Ide o tieto kompetencie: odvaha, vytrvalosť, otvorenosť, analytické zručnosti, empatia, asertivita, nadšenie, predstavivosť a schopnosť sa rozvíjať.

Ich rozvoj umožňuje dosiahnutie uspokojivého výsledku v osobnom i profesionálnom živote. Každá jedna z nich je potrebná na to, aby sme dokázali svoj sen, nápad či myšlienku uviesť do praxe.

Ako tento model vznikol? Jednou z jeho historických inšpirácií je výskum Georgea Landa z roku 1968, v ktorom sa ukázalo, že 98 percent detí vo veku 4 až 5 rokov má predstavivosť rozvinutú na úrovni geniality. V dospelej populácii sú to len 2 percentá.

Predstavivosť je jedným z pilierov kreatívneho myslenia. Dodnes platí, že deti postupom času o tieto schopnosti prichádzajú predovšetkým vinou blokov, ktoré získavajú v rámci vzdelávacieho systému. Tento systém je stále z väčšej časti založený na pasívnom prijímaní informácií, a nie na rozvíjaní tvorivého potenciálu dieťaťa. Výsledkom je dospelý, ktorý nie je dosť flexibilný a nevie opustiť svoju komfortnú zónu.

Ak sa chcete dozvedieť o deviatich kompetenciách viac, odporúčame vám prečítať si článok Jindřicha Dohnala, ktorý vyšiel v časopise Firemní vzdělávání.

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Unsplash