Moje umenie

Zapojte sa do online projektu Tvoríme portrét

Deťom, starším študentom i dospelým ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu MÚZEUM NA DOMA priestor na spoznávanie regionálnej histórie a na rozvoj kreatívnych umeleckých schopností.

Vihorlatské múzeum ponúka možnosť vstúpiť do sveta Oľgy Buhajovej a pokúsiť sa zachytiť emócie v tvárach – svojej, svojich blízkych, či v konkrétnych pracovných činnostiach.

Vytvorené a odfotografované diela môžu účastníci múzejného online projektu Tvoríme portrét zasielať vo formáte JPG (do veľkosti 1 MB) od 3. apríla do 17. apríla 2020 na e-mailovú adresu: marketing@muzeumhumenne.sk.

Na www.facebook.com/muzeumhumenne/ bude vytvorená galéria zhotovených portrétov. Pokyny k zadaniu si záujemcovia môžu vyhľadať na webovej stránke múzea www.muzeumhumenne.sk.

Predlohou ku kreatívnemu zadaniu pre deti i starších študentov sú diela akademickej  maliarky Oľgy Buhajovej (5. 3. 1955 – 21. 8. 1989) pochádzajúce zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a rodiny Buhajovcov. Vernisáž výstavy Buhajovej diel pod názvom Oľga Buhajová – výber z tvorby – Návraty rodákov pripravilo Vihorlatské múzeum 5. marca 2020, v deň výročia 65. nedožitých narodenín autorky.

Napriek tomu, že Oľga Buhajová opustila umelecký priestor vo veľmi mladom veku, preslávila sa jedinečným spôsobom portrétovania. Jej výtvarná tvorba stavia na inšpiračnom zdroji, akým sú pocity a zážitky človeka, umelca, ženy a matky.

Medzi Buhajovej najznámejšie práce patria portréty a autoportréty zachytávajúce rozsiahly emocionálny vesmír človeka a grafické listy obrazovej výpovede k básňam Miroslava Válka i mnohé ďalšie. Medzi dielami z cyklu grafických listov vyniká dokumentačno-umelecký cyklus zaznamenávajúci prácu mužov pri premene sklárskej hmoty na zavŕšený výrobok v sklárňach v Lednických Rovniach a prácu žien v humenskom chemicko-textilnom závode Chemlon.

V súčasnosti je výstava Oľga Buhajová – výber z tvorby verejnosti dostupná na http://www.muzeumhumenne.sk/archiv_vystavy.html. K fotoreportu z vernisáže výstavy je na webovej stránke múzea pripojený aj katalóg približujúci život a dielo umelkyne.

TEXT A FOTOGRAFIE: Vihorlatské múzeum