Moje umenie

Karanténny denník výtvarníka

Sociálna izolácia kultúre nepraje, ale ponúka nám omnoho viac voľného času. Zostať doma sa dá aj tvorivo, a preto je toto obdobie ideálne na zlepšenie svojich výtvarných zručností.

O tom, že kresba je pre tvorbu mimoriadne dôležitá, niet žiadnych pochýb, je totiž základom tvorivej práce vo všetkých druhoch výtvarného umenia. Pri kreslení uplatňujeme schopnosť vyjadrovať sa líniou, abstrahujeme skutočnosť a interpretujeme ju. Pomocou kresby dokážeme zaznamenávať myšlienky.

Kresba je proces, pri ktorom sa redukuje trojrozmernosť telesa do plochy. Jednoducho povedané, meníme 3D na 2D. Naša kresba nemusí zostať len prípravnou kresbou, skicou alebo štúdiou, ale ako plnohodnotné výtvarné médium môže byť sama umeleckým dielom.

Pokiaľ nie je možné navštevovať kurzy či výtvarné workshopy, dá sa načas uspokojiť aj s čiastočnou náhradou učiteľa. Existuje mnoho odbornej literatúry, ktorá ponúka kurzy kreslenia pre samoukov a, samozrejme, internet je plný inšpirácií. Aby sme svoje kresliarske zručnosti vylepšili a posunuli aj o krôčik ďalej, je mimoriadne dôležité kresliť často. Pokiaľ totiž budeme kresliť len zriedka alebo vôbec, ruky nám akoby „zatvrdnú“ a opäť sa budeme musieť najskôr rozkresliť.

Najlepším spôsobom, ako byť stále kresliarsky „fit“, je založiť si denník. Môže to byť čokoľvek – skicár, zošit alebo len kopa papierov. K tomu vám bude stačiť ceruzka, pero, fixka, bežné písacie potreby, ktoré nájdete doma. Keď máte takúto jednoduchú výbavu, povedzme si ešte jednu dôležitú  zásadu: pri tvorbe sa snažíme dvakrát toľko pozorovať, čo kreslíme, ako kresliť.

Tu je niekoľko ľahko realizovateľných námetov na doma:

  1. Kreslite predmety okolo seba.

Nie je nič lepšie, ako začať sa učiť kresliť zobrazovaním nehybných predmetov. Treba si tiež uvedomiť, že predmety, ktoré neustále kreslíme, sa nám ukladajú do pamäti, čo je veľmi prospešné, ba priam nutné pri kresbe podľa predstavy. Umelci všetkých období zobrazovali predmety z domáceho prostredia. Ich harmonická kompozícia, odlišnosť tvarov a farieb vie vyvolať v človeku príjemný estetický zážitok.

Všímajte si, že predmety majú svoj tvar, ktorý má tri rozmery, majú konkrétny  povrch, štruktúru a farbu. Na vaše modely dopadá svetlo a tieň.

Precvičte si zaznamenávanie správnych proporcií predmetov a perspektívy. Skúste ten istý predmet nakresliť lineárne, pomocou šrafúry a tieňovaním. Tiež môžete skúsiť kresliť rovnaký objekt rozličnými nástrojmi a vyskúšať viacero techník. Nakreslite vybraný model ceruzkou, uhlíkom, perom, vyskúšajte tuš alebo skúste kresliť štetcom. Zistíte, čo ktorý nástroj dokáže, a aj to, ktorý vyhovuje najviac vám.

Postavte si zátišie, skombinujte ovocie, zeleninu a kvety, sklenené a kovové predmety. Môžete pridať drapériu a vyskúšať si kresbu mäkkých tvarov v kontraste s geometrickými objektmi. Možností je nekonečne veľa.

  1. Kreslite priestor okolo seba.

Pozorujte svoje okolie. Miestnosť, v ktorej sa nachádzate, nábytok, ktorý izbu vypĺňa. Správne zachytenie perspektívy nie je zo začiatku jednoduché, ale je to metóda, ktorou zachytíte to, čo skutočne vidíte. Ľudské oko vníma zákony perspektívy celkom prirodzene. Na začiatok je dobré trénovať perspektívu kresbou kocky z rôznych pohľadov. Môžete použiť krabicu, ktorú doma nájdete, alebo drevené kocky vašich detí.

 

Pri perspektíve sú obrysové čiary predmetu posunuté podľa stanovišťa pozorovateľa. Všetky čiary kolmé na horizont sa zbiehajú do jediného centrálneho bodu. Hovoríme, že predmety, ktorých obrysy sa nám nejavia geometrické, ale v perspektíve, vidíme v skratke.

Keď zvládnete kresbu kocky, skúste naskicovať stôl, potom stoličku, a keď si na jednoduchších tvaroch osvojíte základy perspektívy, pokúste sa zaznamenať miestnosť, v ktorej sedíte, alebo pohľad z okna do ulice.

 

 

  1. Kreslite ľudí okolo vás.

Pri figurálnej kresbe sa zamerajte na ľudskú anatómiu a proporcionálne vzťahy ľudského tela. Prv ako sa pustíte do detailnej kresby, vyskúšajte si robiť rýchle skice tak celej postavy, ako aj jednotlivých častí tela. Taktiež veľa pozorujte, merajte a vízujte. Kreslite celú postavu, ale vyskúšajte aj portrét. Ak je vo vašej domácnosti viac generácií, všímajte si rozdiely medzi nimi, držanie tela, výšku, váhu, vrásky, možné telesné deformácie.

Pokiaľ váš model nemá dosť trpezlivosti, kreslite ho, keď pozerá televíziu alebo číta knihu. Rýchle skice figúry spravíte, aj keď váš model bude variť, jesť alebo hrať počítačové hry. Pokiaľ máte doma psa alebo iné zviera, otvárajú sa vám ďalšie možnosti.

 

 

  1. Kreslite seba.

Máte možnosť vyskúšať si študijnú kresbu svojich rúk a chodidiel alebo si dajte pred seba zrkadlo a skúste si autoportrét. Výhodou je, že tento model s vami bude mať určite trpezlivosť 😊.

 

Aby vás každodenné kreslenie rýchlo neomrzelo, môžete si ho ozvláštniť. Spravte si tematický deň, keď budete kresliť len určitý predmet, napríklad rôzne topánky rôznymi nástrojmi a rôznymi technikami, alebo deň, keď budete kresliť iba jednu časť ľudského tela.

Napríklad oči: zatvorené, otvorené, z rôznych uhlov, skice aj študijné kresby. Ďalší deň skúste kresliť rôzne fantazijné ornamenty, skúste si navrhnúť novú lampu alebo šaty. Kreslite aj podľa predstavy, svoje priania a zážitky. Denník môžete dopĺňať vašimi popismi, poznámkami, myšlienkami, výpiskami z kníh. Tie môžete skúsiť ilustrovať alebo čo tak do denníka pridať aj vlastnú literárnu tvorbu. Tiež je čas preniesť na plátno tú skicu z minuloročného plenéru a využiť možnosť všetkých online návštev galérií, ktoré sa teraz ponúkajú.

Denník si viedlo množstvo známych umelcov a je možné, že aj v tom vašom sa objaví malá kresbička, ktorá bude neskôr slúžiť ako veľká inšpirácia. Zlatým pravidlom je: viac sa pozerajte, ako kreslite, a nebojte sa konečného výsledku. Zamerajte sa na proces, nie na výsledok. Na to, aby ste vyskúšali skutočne všetky možnosti kresby doma, vám bude aj jedna karanténa málo. Tak smelo do toho!

Text: Daniela Fodorová

Fotografie: Morguefile, Foter