Moje umenie

September bude mesiacom naivného umenia

V galérii Poľského inštitútu v Bratislave sa od 7. do 30. septembra 2021 uskutoční unikátna výstava obrazov poľských a slovenských naivných výtvarníkov NAIVA ART DIALOG.

Spojenie šiestich umelcov z dvoch krajín vytvorí jedinečný základ pre vzájomný kultúrny dialóg. Bilaterálna výstava, ktorú pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s občianskym združením ART 40, o.z., predstaví naivné umenie ako spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné. Čistota a úprimnosť naivnej tvorby je regionálne zjednocujúca a autorsky osobitá zároveň, prihovára sa rôznymi jazykmi, napriek tomu hovorí zrozumiteľnou spoločnou rečou. Ide o výnimočný projekt, ktorý je odzrkadlením výborných vzťahov a spolupráce poľských a slovenských naivných umelcov.

Výstava NAIVA ART DIALOG nebude osamotená. Od 8. do 26. septembra 2021 bude prebiehať v Primaciálnom paláci v Bratislave aj medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021, ktorú už po štvrtý raz organizuje občianske združenie ART 40. Táto výstava ponúkne širší pohľad na súčasnú naivnú tvorbu a predstaví diela 33 naivných výtvarníkov zo 14 krajín. Okrem fyzickej výstavy budú diela z tejto expozície vystavené aj online.

Motívom obidvoch výstav sú obrazy, ktoré vytvorila poľská výtvarníčka Barbara Józefowicz, víťazka hlavnej ceny výstavy NAIVA BRATISLAVA 2020. Okrem jej obrazov budú na výstave NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte predstavené aj diela poľských autorov Anny Tengli-Truchel a Pawła Wideru, a slovenských autoriek Anny Jankovskej, Evy Liptákovej a Adžany Modlitbovej.

Zobrazenie príbehov, tradícií, ako aj fantazijné svety a okamihy všedného dňa – to všetko ponúknu obidve výstavy.

Srdečne vás pozývame!

Bližšie informácie na:

instytutpolski.pl/bratislava

www.naivabratislava.sk