Moje umenie

Výzva pre insitných výtvarníkov

Vzhľadom na aktuálnu neistú situáciu vo svete spôsobenú koronavírusom sa organizátor podujatia rozhodol, že tento ročník výstavy NAIVA BRATISLAVA sa výnimočne uskutoční online.

Naivné umenie má na Slovensku hlbokú tradíciu už od 60. rokov minulého storočia. V minulosti sa na Slovensku organizovalo prestížne trienále INSITA v Bratislave. Po zániku tohto podujatia sa o oživenie a propagáciu naivného umenia usiluje občianske združenie ART 40. Vďaka tomuto združeniu sa na Slovensku každoročne koná medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA.

Informácie k online výstave

Výstava je určená autorom nad 18 rokov z celého sveta. Autori majú možnosť poslať svoje diela e-mailom na adresu info@naivabratislava.sk najneskôr do 15. 5. 2020.

Online výstava sa začne 1. 6. 2020 na webovej stránke organizátora a na sociálnych sieťach organizátora, trvať bude do 31. 7. 2020.

Udelenie HLAVNEJ CENY a CENY ZA PRÍBEH sa uskutoční 1. 6. 2020. CENA VEREJNOSTI bude vyhlásená najneskôr do 7 dní od skončenia online výstavy.

Viac informácií nájdete na stránke podujatia.

Prihláška NAIVA ONLINE 2020

TEXT: Redakcia

FOTOGRAFIE: Adžana Modlitbová