Moje umenie

Na Slovensku tvoria tisícky amatérskych výtvarníkov

Po práci si vezme do ruky ceruzku, štetec alebo rydlo a stratí pojem o čase. Nemusí tvoriť, neživí ho to, robí to preto, lebo chce a to mu dáva slobodu. Nečaká žiadnu odmenu, vie však, že získava bohatší vnútorný život. Takto by sme mohli charakterizovať neprofesionálneho výtvarníka.

Workshop účastníkov súťaže Výtvarné spektrum. (Zdroj: Národné osvetové centrum)

Už od začiatku 60.rokov sa amatérski umelci majú možnosť zapojiť do súťaže Výtvarné spektrum (pred rokom 1993 Výtvarná Dubnica). V oblasti amatérskeho výtvarníctva je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Za 56 rokov existencie prešlo súťažou množstvo výtvarníkov a ešte väčší počet ich výtvarných diel. Výnimočným bol napr. rok 1962, kedy bolo výtvarníkov tak veľa, že pre výstavu Ľud a krása neboli postačujúce ani najväčšie bratislavské priestory v Dome umenia na Námestí SNP v Bratislave.

Výstava diel účastníkov súťaže Výtvarné spektrum. (Zdroj: Národné osvetové centrum)

V súčasnosti prevláda u amatérskych výtvarníkov záujem hlavne o maľbu, v menšej miere je zastúpená kresba, grafika a textil. Plastika a sochárska tvorba zostáva stále počtom prihlásených diel malým, ale zato výrazným žánrom.

Špecifikom súťaže je kategória insitného umenia. V minulom roku získal insitný rezbár Zdeněk Martinák dokonca hlavnú cenu súťaže. Jeho drevorezba „Ikona“ bola porotou jednohlasne určená za najlepšie dielo ročníka. Aj keď klasických „maliarov čistého srdca“ neovplyvnených vonkajšími vplyvmi ubúda, insita má stále čo ponúknuť.

Zdeněk Martinák: Ikona (Zdroj: Národné osvetové centrum)

Každoročne sa súťaže zúčastní viac ako 1000 výtvarníkov. Prihlásiť sa môže každý od 15 rokov, pokiaľ neabsolvoval vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania. Nezriedka sa stáva, že z bývalých amatérov sa stanú uznávaní profesionáli.