Moje umenie

Seriál Záchrana hradov na Slovensku: hrad Šášov

(Zdroj: Slovakiana)

V spolupráci so Slovakianou vám prinášame seriál dokumentárnych filmov o slovenských hradoch a ich obnove. Štvrtý diel je o hrade Šášov.

V okrajovej časti Štiavnických vrchov, na strmom brale nad meandrom Hrona a obcou Šášovské Podhradie, sa týči zrúcanina stredovekého hradu Šášov, ktorého vznik je datovaný do polovice 13. storočia.

Hrad bol postavený na mieste, kde sa križuje cesta Pohroním s cestou do Kremnice a Turca. Jeho  úlohou bolo strážiť hronskú obchodnú cestu a vyberať na nej mýto.

História hradu

Pôvodný názov hradu bol Šúšol, prvýkrát sa spomína ako castrum de Susol v roku 1253. Pravdepodobne ho dali postaviť bratia Peter a Vincent Vančovci (de Vancha). Pred rokom 1320 hrad spravovali kasteláni, potom prešiel do vlastníctva grófa Prutikára z Banskej Štiavnice, ktorý bol zároveň jeho kastelánom.

O storočie neskôr, v roku 1424, vlastnil hrad kráľ Žigmund, ktorý ho daroval svojej manželke Barbore. V roku 1477 kráľ Matej Korvín daroval hrad Šášov i Revište svojej manželke Beatrix. Po smrti kráľa Mateja vdova Beatrix darovala Šášov jágerskému arcibiskupovi Urbanovi Dóczymu z Veľkej Lúče. Šášov bol majetkom rodiny Dóczyovcov až do roku 1647, keď sa po vymretí rodu dostal do vlastníctva banskej komory.

Dóczyovci začali od konca 16. storočia s prestavbou pôvodne gotického hradu na renesančné šľachtické sídlo. Základ hradu tvoril gotický palác s trojhrannou vežou. Vstup chránila veľká okrúhla bašta a dobré opevnenie so zabezpečeným predhradím. Jediným zdrojom pitnej vody bola spočiatku  vykopaná kruhová cisterna na nádvorí hradu. Konečné riešenie zásobovania vodou na Šášovskom hrade predstavoval až trvalý zdroj – studňa v predhradí.

Hovorí sa, že pod hradom sa nachádza tajuplná podzemná chodba, ktorá viedla z hradu až do kaštieľa v Ladomerskej Vieske. V nej sa nachádza zasypaná žena s dieťaťom i manželom, ktorí tam našli svoju smrť počas požiaru v ladomerskom kaštieli začiatkom 17. storočia.

Záchrana hradu Šášov

Súčasné aktivity na záchranu hradu Šášov sa začali v roku 2003, keď vzniklo Združenie na záchranu hradu Šášov pod vedením Rastislava Uhroviča. Prvotné obdobie nadšenia vystriedalo obdobie frustrácie spojené s problémami pri nadobudnutí právneho vzťahu k hradu, od čoho sa odvíjal i rozsah realizácie sanačných prác na zrúcanine. Z dôvodu komplikovaných vlastníckych vzťahov sa združenie začalo venovať komplexným záchranným prácam až v roku 2013. Dovtedy sa zameriavalo na zbieranie informácií o hrade, organizovanie prednášok a údržbu hradného areálu. Zmena nastala až po vybavení nájomnej zmluvy na pozemok pod hradom a finančnej podpory od Ministerstva kultúry SR a ďalších sponzorov.

Hlavným cieľom združenia bol záchrana, čiastočná obnova a rekonštrukcia tejto kultúrnej pamiatky. V roku 2013 sa podarilo zakonzervovať najohrozenejšie časti hradu a vytvoriť v areáli provizórne zázemie pre združenie.

Po rokoch sanačných prác na hrade sa tento cieľ postupne mení na víziu využitia Šášovského hradu pre verejnosť s prihliadnutím na bezpečnosť pohybu po jeho areáli. V snahe oživiť areál hradu združenie organizuje rôzne podujatia (Šášovské hradné hry, Večer na hrade Šášov, Večer želaní) a uskutočňuje prehliadky hradu so sprievodcom.

Prístup

Priamo z obce Šášovské Podhradie vedie zeleno značená turistická trasa mierne strmým kopcom, ktorá sa dá prejsť za 15-20 minút. Chodník sa začína pri domčeku s letnou informačnou kanceláriou, kde sa nachádza i pamätná izba s nainštalovanou etnografickou výstavou.

Autorka textu: Linda Suchá