Moje umenie

Rok 2020 sa bude niesť v znamení Kukučína

(Zdroj: Wikipedia)

V tomto roku si nielen slovenská kultúrna verejnosť pripomína 160. výročie narodenia Martina Kukučína, zakladateľa modernej slovenskej prózy.

V tomto roku si nielen slovenská kultúrna verejnosť pripomína 160. výročie narodenia Martina Kukučína, zakladateľa modernej slovenskej prózy.

Jubileum si pripomenie i Oravské kultúrne stredisko, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, hneď niekoľkými aktivitami. Pod jedným názvom Rok Martina Kukučína sa uskutočnia v spolupráci s obcou Jasenová a s ďalšími partnermi tri rôzne podujatia. Prvým z nich je sedemnásty ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka 2020. Bude venovaný práve Kukučínovi. Do súťaže sa môžu zapojiť autori od 11 do 30 rokov s dosiaľ nepublikovanou prácou v termíne do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať v októbri v Dolnom Kubíne.

Jasenovskému rodákovi budú patriť aj 4. Richtárske dni obce Jasenová. V dňoch 11. a 12. júna si bohatým kultúrnym programom Jasenovčania pripomenú 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 160. výročie narodenia spisovateľa, ktorý dedinu preslávil azda najviac.

Mozaiku Kukučínovho roka do tretice doplní na jeseň interaktívna vedomostná súťaž pre školákov. Po vlaňajšom úspechu podobnej súťaže Po stopách P. O. Hviezdoslava budú žiacki zástupcovia škôl hľadať miesta súvisiace s pobytom a tvorbou Martina Kukučína. Na nich dostanú konkrétne úlohy a otázky, ktoré budú musieť zodpovedať. Práve získané odpovede budú dôležité pri záverečnom riešení rébusu. Pre víťaznú školu je za odmenu pripravený celodenný výlet.