Moje umenie

Napíš si priestor, nájdi v ňom seba

Celoštátna súťaž literárnej tvorby Literárny Zvolen sa koná od roku 1994 a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Súťaž je určená neprofesionálnym autorom vo veku od 15 rokov.

Hlavným cieľom súťaže je podporovať vedomosti, zručnosti a umelecko-odborný rast mladých začínajúcich autorov poézie a prózy. Tí už 26 rokov konfrontujú svoje literárne počiny s odbornou kritikou a hľadajú svoju vlastnú literárnu cestu.

Čo prinesie nový ročník

S čím novým príde 27. ročník Literárneho Zvolena (16. – 18. 10. 2020)? Hlavnou novinkou súťaže bude prepojenie literatúry a filmu.

Zvolenská radnica poskytne projekčný priestor na uvedenie filmu o najväčšej legende slovenskej poézie a autorovi obľúbených textov slovenskej populárnej hudby – básnikovi Jozefovi Urbanovi. Literárny Zvolen navštívi pri tejto príležitosti aj produkčný štáb tohto filmového príbehu spolu s autorom knižnej aj filmovej predlohy. Autobiografický príbeh zobrazuje kľúčovú a nemenej kontroverznú postavu slovenskej básnickej stratenej generácie na strastiplnej ceste k čitateľovi, ktorá v istých obmenách doznieva aj v súčasnosti.

V diskusiách, ale aj v rámci vzdelávacieho programu sa bude program venovať odlišnostiam knižnej predlohy od filmového námetu a scenára. Témou budú aj predpoklady básne na jej zhudobnenie, k čomu napomôže stretnutie so súčasnými hviezdami textárskej tvorby, ktorí sú aj básnikmi.

Ocenení pôjdu na Ars Poeticu Neosoliensis

Víťazi literárnej súťaže, ale aj držitelia zlatých pásiem či čestných uznaní budú mať zabezpečenú účasť na podujatí Ars Poetica Neosoliensis, ktoré spája a prezentuje hudbu, výtvarné umenie a poéziu vo verejnom priestore. Ocenení autori sa so svojou tvorbou predstavia v rámci viacerých podujatí Banskobystrického kultúrneho leta a ich cesta za knižným vydaním svojho diela sa tak môže začať.

Vo Zvolene bude v zastúpení prítomný aj Spolok slovenských spisovateľov a viacerí členovia slovenského centra P.E.N. klubu, ktorí doplnia súťažné poroty a poradné zbory Národného osvetového centra pre literatúru v nadchádzajúcom období.

Do súťaže Literárny Zvolen sa môžete prihlásiť do konca augusta, prihlasovanie otvoríme 30. 6. 2020: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/literarny-zvolen/.

S písaním začnite už dnes, aby diela stihli dozrieť a na jeseň priniesli nové iskry tvorivosti, ale najmä hodnotného obsahu.

Autor textu: Martin Gregor

Fotografie: Dušan Teplan