Moje umenie

Literárny Zvolen 2022 sa otvára verejnosti a víta žánre

Podujatie Literárny Zvolen sa doteraz konalo najmä za zatvorenými dverami knižnice. 28. ročník sa otvára verejnosti, pre ktorú sú pripravené besedy i koncert. Pribudla i nová samostatná súťažná kategória – žánrová tvorba.

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej literárnej súťaže Literárny Zvolen 2022 sa bude konať 19. až 21. augusta vo Zvolene. Traja víťazi z každej kategórie získajú odborný a cielený mentoring pri svojej tvorbe.

Súčasťou programu budú aj rozborové semináre, počas ktorých účastníčky a účastníci majú možnosť získať priamu spätnú väzbu od poroty. Pripravené sú i tri zaujímavé workshopy: prozaický workshop s Máriou Klapákovou s názvom Zisti, aký si rozprávač, žánrovo orientovaný workshop Fantastika vo forme s Dominikou Madro a  workshop Možnosti a integrita lyrického subjektu v básnickom texte, ktorý povedie Lenka Šafranová. Podujatie sa doteraz konalo za zatvorenými dverami knižnice, avšak tento rok sa verejnosť môže zúčastniť hneď na niekoľkých literárnych besedách a koncerte. V piatok 19. augusta o 19:00 v príjemnej atmosfére zvolenskej kaviarne Michelle Coffee bude autorské čítanie a beseda s Nicol Hochholczerovou, autorkou diskutovanej novely Táto izba sa nedá zjesť.

Sobotný galavečer 20. augusta odštartuje o 16:00 beseda s Martinom Hatalom a Dominikou Madro vo verejnom priestore FUN ZÓNA Obývačka, pokračovať bude slávnostným vyhodnotením súťaže a zakončí ho koncert Andrey Bučko, ktorá zahrá nielen svoje piesne, ale aj tvorbu zo spoločného hudobného projektu Morena, na ktorom spolupracuje s Dominikou Kavaschovou. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do priestorov Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

Súťaž Literárny Zvolen sa tento rok rozrástla o novú súťažnú kategóriu – žánrová próza. Porota v tejto kategórii sa skladá z odborníkov, ktorí sa na žánrovú tvorbu špecializujú. Vzdelávacie aktivity 28. ročníka tak budú prístupné nielen autorom a autorkám, ktorí sa venujú beletrii a poézii, ale aj tým, ktorí sa našli práve v tvorbe žánrov ako fantasy, horor či sci-fi.

Porota:
Poézia: Júlia Čurillová, Lenka Šafranová, Martin Hatala
Próza: Júlia Čurillová, Mária Klapáková, Dominika Madro
Žánrová próza: Martin Hatala, Dominika Madro, Juraj Búry

Vyhlasovateľom a garantom súťaže Literárny Zvolen je Národné osvetové centrum, ktoré  dlhodobo pracuje na vzdelávaní neprofesionálnych autorov a autoriek a pomáha im na ich literárnej ceste. Spoluorganizátorom je Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Partnermi súťaže sú Literárne informačné centrum a mesto Zvolen.

TEXT: Redakcia

FOTO: Národné osvetové centrum