Moje umenie

Naším cieľom je podporiť oživenie umeleckej produkcie zborových telies

Spevácky zbor Technik Bratislava na festivale Viva il canto v roku 2019 (FOTO: Národné osvetové centrum)

V Spišskej Novej Vsi si diváci budú môcť vypočuť spevácke zbory, ocenené v rámci súťaže Viva il canto. O podujatí sme sa rozprávali s jeho organizátorom, Michalom Stahlom z Národného osvetového centra.

Ako sa darí zvládať speváckym zborom obdobie pandémie?

Ide o skutočne zaťažkávaciu skúšku pre všetky zborové telesá. Obmedzenia a neustále sa meniace vyhlášky so sebou priniesli zmätok a na manažérov a zbormajstrov pôsobili veľmi frustrujúco. Nikto však nebol na toto obdobie pripravený, preto by teraz bolo nespravodlivé hádzať na niekoho reálnu zodpovednosť za tento stav.

Ocitli sme sa v čiernej diere plnej dezorganizácie a zmätočnej komunikácie smerom ku kultúrnym aktérom. Keďže je v tomto období veľmi potrebné byť pozitívny (nie na základe testov na covid), neostáva nám nič iné, ako veriť, že na takúto situáciu budeme v budúcnosti lepšie pripravení.

Zborom sa darí, vstávajú z mŕtvych, no je potrebné povedať, že pandémia niektoré z nich zasiahla tak intenzívne, že to viedlo až k ich zániku. To je pre zborové umenie na Slovensku a kultúru ako takú nevyčísliteľná škoda, keďže záujem mladých ľudí o zborové spievanie u nás tak či tak upadá. Sme v tretej vlne a neostáva nám nič iné, ako vydržať. Musíme spoločne vysielať silu všetkým zbormajstrom a manažérom, aby nestratili chuť do ďalšej práce, lebo zborový spev má na Slovensku svoje opodstatnenie, zázemie a históriu.

O pár dní sa uskutoční celoštátne kolo súťaže dospelých speváckych zborov Viva il canto. Bude toto podujatie v obmedzenom režime alebo sa bude konať bez obmedzení? 

Prípravy neboli jednoduché, všetko sa odvíja od covid semaforu, teda farby okresu v čase diania. Zatiaľ je všetko naklonené tomu, aby podujatie prebehlo, samozrejme, musíme dodržiavať všetky pravidlá, ktoré nám určuje kultúrny semafor.

Bude mať podujatie tento rok aj vzdelávací rozmer?

Samozrejme. Je dobrým zvykom na podujatiach, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je NOC, že vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou každej našej celoštátnej súťaže či prehliadky. Šírime osvetu, vzdelávanie, naším cieľom je poskytnúť priestor každému, kto má záujem, aby sa prezentoval a následne vzdelal a zlepšoval svoje umelecké cítenie.

Na účastníkov čaká rozborový seminár, počas ktorého odborná porota odovzdá zbormajstrom cenné rady a pripomienky s cieľom podporiť ich umelecký vývoj a rast. Pre zbormajstrov a spevákov zúčastnených zborov je pripravený workshop o hlasovej výchove zborových spevákov s lektorkou Darinou Andučič-Tóthovou, ktorá s ním zožala mimoriadny úspech na festivale Tvor•BA. Spolupracujeme spolu aj na videolekciách o hlasovej výchove, ktoré budú v blízkom období prístupné verejnosti.

Do akej miery je pre zbory dôležité zúčastňovať sa na súťažiach, ako je Viva il canto?

Tento ročník bude naozaj výnimočný. Ide o prvé podujatie speváckych zborov organizované Národným osvetovým centrom, ktoré sa podarí zrealizovať v období pandémie. Veríme, že táto udalosť bude motiváciou na opätovné oživenie umeleckej produkcie zborových telies na Slovensku. Podstatou podujatia je vytvorenie priestoru na stretnutia kolektívov, spätnú väzbu, nadväzovanie kontaktov a vzdelávanie. Chceme zbory motivovať do ďalšej činnosti a predovšetkým budeme radi, keď budeme spoločne zažívať radosť z tvorivosti. Nejde o to, kto je lepší a kto je horší.

Vizitkou každého národa je kultúra, a preto chceme ukázať, kto všetko ju na Slovensku tvorí, kto je súčasťou kultúrneho diania a prečo je kultúra dôležitá.

Kedy a kde si budú môcť diváci pozrieť a vypočuť ocenené spevácke zbory?

Záverečný galakoncert a slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 16. októbra o 19:30 v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Samotná súťažná prehliadka zúčastnených zborov bude prebiehať v tom istom priestore a v ten istý deň od 14:30. Slávnostné otvorenie sa bude konať 15. októbra o 19:00 a bude patriť komornému miešanému speváckemu zboru Cantica Collegium musicum Martin pod vedením prof. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. Oslavujú už 30. výročie od svojho vzniku!

TEXT: Redakcia

FOTO: Národné osvetové centrum