Moje umenie

Výstava Pamäť Turca

AMFO 2022 Výstava Pamäť Turca
AMFO 2022 Výstava Pamäť Turca

Turčianska galéria, Martin 13. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Dom umenia, Bratislava 6. 2. 2022 – 1. 3. 2023

V rámci osláv 50. jubilea celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2022 sa uskutočnila séria workshopov RAMBLE MARTIN, KRAJINA TURCA a AUTORSKÝ ZINE, ktoré sa konali v Martine počas troch predĺžených víkendov (17. – 19. júna; 19. – 21. augusta a 23. – 25. septembra 2022).

Fotografi a fotografky z rôznych kútov Slovenska v sprievode lektora a lektoriek prebádali Turiec v rôznom časovom a priestorovom charaktere, pričom vychádzali z im blízkych oblastí záujmu. Lektorka Ema Lančaričová bola sprievodkyňou martinskými ulicami, kde spoločne s kolektívom zaznamenávali hry svetla a tieňa v mestskej architektúre či zátiš na 35 mm analógové fotoaparáty.

Vrstvy dávnej i nedávnej minulosti v krajine Turca skúmali priamo v teréne ostrieľaní krajinárski fotografi a fotografka s lektorom Michalom Hubom, pričom neostali len pri digitálnej fotografii, ale obohatili ju aj o luminogramy či paleontologické nálezy.

Autori a autorky pod vedením Dominiky Jackuliakovej analyzovali dobové fotografie Martina zo súkromného archívu Igora Dobrovolného, ktoré im poslúžili nielen ako materiál na skúmanie fotografického obrazu, jeho selekcie a dramaturgie, ale aj ako prvotný podklad v tvorbe plagátových zinov.

Spolupráca a prepájanie vo vzájomnej snahe o spoločný kvalitný výsledok je niečo, čo môžeme vidieť nielen na výstave samotnej (pozri kolektívne diela), ale aj v zapojených inštitúciách, združeniach a jednotlivcoch, ktorí tak potvrdili, že spoločne dokážeme viac než jednotlivo. Zámerom tohto projektu nebolo len preskúmať pamäť Turca či ukázať rôznorodosť práce s médiom fotografie, ale podporiť ľudí z rôznych častí Slovenska, aby citlivo zaznamenávali svoje okolie a uchovávali fotografie ako svedectvá doby pre našu i nasledujúce generácie.

Koncepcia a koordinácia projektu: Lenka Adamčáková
Kurátor a kurátorka výstavy:
Adam Galko, Lenka Adamčáková
Architekt výstavy:
Martin Kubina
Technická realizácia výstavy:
Martin Kubina, Jakub Toth, Dušan Dobiaš
Grafička:
Linda Pavelková
Jazyková korekcia: Katarína Vrablicová
Lektor a lektorky:
Michal Huba, Dominika Jackuliaková, Ema Lančaričová
Autorky a autori fotografií: Ľubica Krištofová, Radovan Jamrich, Michal Krištof, Jozef Urban, Vilém Kučera, Štefan Prónay, Ernest Koppon, Marián Valovič, Zdeno Ziman, Martin Tomáška, Karol Nowak, Iva Liptáková, Margaréta Makanová, Juliána Balúnová, Ema Lančaričová, Ivana Mlynárová, Jozef Melicher, Miro Kováč, Ján Mydliar, Boris Fedorovič, Veronika Sekerová; súkromný archív Igora Dobrovolného
Organizátori a spoluorganizátori workshopov:
Národné osvetové centrum, Turčianske kultúrne stredisko, Turčianska galéria, Turčianska knižnica, Martinský klub priaznivcov cestovania
Koordinácia workshopov: Radoslav Pančík, Ivana Bednáriková, Kristína Vacek, Kristína Turčanová, Patrícia Zemančíková, Milan Herčút, Adam Galko
Odborný garant: Národné osvetové centrum
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.