Moje umenie

Súťaž neprofesionálnych fotografov Náhlikova Senica má už 60 rokov

Ocenení autori postúpili do celoštátneho kola súťaže AMFO 2020.

Na 60. ročníku regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2020 sa zúčastnilo 42 autorov s celkovým počtom 269 fotografických prác. Z celkového počtu bolo 80 čiernobielych fotografií, 119 farebných fotografií, 18 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 70 fotografií. V kategórii multimediálnych prezentácií boli prihlásené do súťaže dve práce.

Súťaž je postupová, ocenení autori postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2020.

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila kolekciu v celkovom počte 101 fotografií od 42 autorov.

Otvorenie výstavy, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 6. 3. 2020 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol pripravený odborno-hodnotiaci seminár s lektormi a členmi odbornej poroty Mgr. Juditou Csáderovou, doc. MgA. Jozefom Sedlákom a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD.

Prehľad ocenených:

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov

v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a cenu za:

1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
2. miesto: Natália Bieliková, Senica
3. miesto: Tomáš Tóbik, Senica

Čestné uznanie: Tomáš Bilka, Senica; Rudolf Podolský, Senica; Radoslav Pokovič, Skalica; Jaroslav Zloch, Senica; Jozef Čechvala, Holíč

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cenu za:

1. miesto: neudelené
2. miesto: Branislav Mosný, Senica; Anna Miľanová, Senica
3. miesto: Martin Filip, Senica; Marek Štítny, Senica

Čestné uznanie: Mária Závodská, Senica; Tomáš Bilka, Senica; Jaroslav Kühtreiber, Senica; Zdenka Cintulová, Holíč; Zdenka Hamarová, Senica

V skupine autorov od 16 do 21 rokov

Diplom a cena: neudelené

V skupine autorov do 16 rokov

v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a cenu za:

1. miesto: Ema Fehérová, Skalica

Čestné uznanie: Jakub Briestenský, Senica

v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cenu za:

1. miesto: Lenka Viskupová, Kúty
2. miesto: Adam Hutta, Kúty
3. miesto: Janis Janák, Senica

V kategórii multimediálnej prezentácie

Diplom a cena: neudelené

V kategórii cykly a seriály

1. miesto: neudelené
2. miesto: Tomáš Bilka, Senica; Lucia Kuklišová, Senica
3. miesto: Rudolf Podolský, Senica

Čestné uznanie: Zdenka Cintulová, Holíč; Ľubomír Jarábek, Senica; Dominika Kováčová, Senica; Ľubica Krištofová, Senica

Realizátorom 60. ročníka regionálnej súťaže je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Podujatie je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Autor textu: Tomáš Jurovatý

Autori fotografií: Branislav Mosný, Lujza Marečková a Tomáš Jurovatý