Moje umenie

Pozvánka na výstavu: Divadlo objektívom fotografov z Liptova

Liptovské kultúrne stredisko pripravilo fotodokumentačnú výstavu, ktorá mapuje činnosť divadelných súborov v roku 2020.

Počas roku 2020, ktorý bol venovaný slovenskému divadlu, Liptovské kultúrne stredisko navrhlo členom neprofesionálnych fotoklubov Liptova, aby svoju tvorbu zamerali na divadelnú tematiku a divadelné predstavenia.

Napriek vzniknutej pandemickej situácii sa uskutočnili podujatia ako Liptovská ochotnícka scéna, festival LiptovDIV, Divadelná udalosť pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku, ako aj divadelné predstavenia ochotníckych divadelných súborov v obciach a mestách regiónu Liptov (Ploštín, Likavka, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Ružomberok či Liptovský Mikuláš).

Výstava vzniknutých fotografií, ktorá dostala názov Divadlo objektívom fotografov z Liptova, bola otvorená vo štvrtok 3. decembra 2020 v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska. Bude prístupná do 29. januára 2021 v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Partnermi projektu sú členovia fotoklubov Liptova: Fotoklub RK 1924 a Fotoklub pri Liptovskom kultúrnom stredisku. Odborným garantom projektu je Mgr. art. Jakub Jančo, liptovský rodák a profesionálny fotograf.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

TEXT A FOTOGRAFIE: Liptovské kultúrne stredisko