Moje umenie

Festival Scénická žatva 2020 sa bude konať online

Pre všetkých divákov a účastníkov workshopov bude festival zadarmo. Novinkou sú záznamy inscenácií z histórie festivalu, ktoré budú dostupné počas siedmich dní na webe podujatia.

Vrchol sezóny ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu nebude tradične v Martine ani v Bratislave, kam sa mal tento ročník pre pandémiu presunúť. Ochotníci sa predstavia priamo u divákov doma prostredníctvom online vysielania. Bude to vôbec prvýkrát v histórii podujatia starého deväťdesiatosem rokov. „Nie je jednoduché vytvoriť festivalovú atmosféru Scénickej žatvy bez ľudí v hľadisku, ale chceme z tejto situácie vyťažiť najviac, ako sa bude dať,“ uviedol programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Diváci z celého Slovenska si budú môcť kdekoľvek a kedykoľvek od 14. do 20. decembra pozrieť záznamy vybraných ochotníckych inscenácií, spomenúť si na históriu festivalu, zapojiť sa do workshopov a vypočuť si prednášky či nové metodické videá z produkcie Národného osvetového centra. „Festival sme predĺžili z troch dní na celý týždeň. Všetkým divákom bez toho, aby si museli kúpiť lístok, ponúkneme záznamy tých najlepších inscenácií z histórie festivalu aj z aktuálnej divadelnej sezóny,“ doplnil programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Festival Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Je vrcholnou prehliadkou, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, až tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových regionálnych, krajských a celoslovenských prehliadkach vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla.

Festival Scénická žatva organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Program a ďalšie informácie o festivale budeme postupne uverejňovať na www.scenickazatva.eu.

Spoločne s festivalom vyjde aj časopis Javisko, ktorý sa venuje neprofesionálnemu divadlu a prednesu so špeciálnou prílohou vzdelávacieho pexesa o zaujímavostiach z prostredia ochotníckeho divadla.

TEXT A FOTOGRAFIE: Národné osvetové centrum