Moje umenie

Vyhodnotenie celoštátneho kola AMFO 2023

AMFO 2023 1200x675 článok
záber z hodnotenia fotografií

Do celoštátneho kola AMFO 2023 postúpilo 565 fotografií, z ktorých odborná porota navrhla vystaviť 209 diel od 109 autorov a autoriek.

V dňoch 8. – 9. septembra 2023 sa v Martine uskutočnilo zasadnutie členov odbornej poroty, ktorá hodnotila fotografie z celého Slovenska, ktoré postúpili z 32 regionálnych a 8 krajských kôl súťaže a výstavy AMFO 2023.

Odborná porota pracovala v zložení:

  • predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
  • členovia: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. art. Šimon Parec, MgA. Peter Fabo, MgA. Dávid Doroš
  • tajomníčka: Mgr. art. Lenka Adamčáková

Do 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2023 sa zapojilo celkovo 983 fotografov a fotografiek s viac než 6 000 fotografickými dielami, ktoré využívali nielen formu digitálnej fotografie, ale aj analógový, mokrý kolódiový proces, kyanotypiu, xerox či instax.

Do celoštátneho kola postúpilo 565 fotografií, z ktorých odborná porota navrhla vystaviť 209 diel od 109 autorov a autoriek a udeliť 29 ocenení a 24 čestných uznaní.

Mená víťazov a víťaziek, držiteľov a držiteliek hlavnej ceny, ocenení a čestných uznaní budú oznámené na slávnostnom vyhodnotení AMFO 2023 v piatok 27. 10. 2023 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

AMFO 2023 Porotcovia

foto v úvode: záber z hodnotenia fotografií, zdroj: NOC