Moje umenie

Netradičná interaktívna kniha o tradičnej kultúre

V týchto dňoch bola vydaná publikácia Etno divy slovenskej a poľskej kultúry.

Interaktívny text s množstvom ilustrácií je venovaný ľudovej kultúre na slovensko-poľskom pohraničí a má názov Etno divy – šlabikár folklóru poľsko-slovenského pohraničia. Osloviť má najmä deti.

Dvojjazyčný šlabikár

Šlabikár s pracovnými úlohami pre deti má dve jazykové verzie – slovenskú a poľskú.  Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá hovorí o zvykosloví a tradíciách jedného z ročných období (jar, leto, jeseň, zima). Čitateľov stránkami a úlohami sprevádzajú ovce, ochrankyne prírody a ľudovej kultúry.

Nejde o typický prehľad vedomostí o tradičnej ľudovej kultúre, skôr o zbierku ilustrovaných úloh, ktoré umožňujú čitateľovi kresliť, vyfarbovať, hľadať správne slová či riešiť krížovky.  Cvičenia sú založené na príbehu o bežnom a zároveň neobvyklom živote človeka v minulosti, o jeho radostiach a strastiach, práci a zábave, o narodení a smrti.

Ukážky z publikácie

Dielo je výsledkom už šiesteho spoločného medzinárodného projektu Regionalneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej a Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Základná verzia publikácie je dostupná online:

https://issuu.com/transetno/docs/elementarz_folkloru_polsko-slowackiego_pogranicza

Ukážka:

 

 TEXT A FOTOGRAFIE: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

 Publikácia vznikla vďaka projektu TransEtno – stretnutia s poľsko-slovenskou pohraničnou tradíciou, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.