Moje umenie

Folklórny festival Východná 2019: Umením vzdelávame o kultúrnom dedičstve II.

V piatkový podvečer sa tisícky návštevníkov už tradične tešia na slávnostné otvorenie festivalu, predstavenie domácej folklórnej skupiny Kriváň či vystúpenie zahraničných kolektívov. Každý ročník Folklórneho festivalu Východná však ponúka aj inovatívne typy programov či tvorivých princípov.

Diváci na 65. ročníku podľa vlastných slov oceňovali originálne námety a dramaturgiu programov, interpretačnú úroveň tanečníkov, spevákov i hudobníkov aj zaujímavé scénické spracovanie.

Na festivale sa využívali svetelné obrazy a projekcia, ako javisko slúžili rôzne mimoscénické plány a do programu boli zapojení aj diváci. Program dotváral aj vkusný výzor areálu a originálne výtvarné poňatie Veľkej scény. S cieľom získať štatút CIOFF International bol festivalový program rozšírený o ďalší festivalový deň a prezentovalo sa päť zahraničných kolektívov.

V zmysle štatútu tohto vrcholného festivalu boli víťazi folklórnych súťaží dôstojne prezentovaní v osobitnom programe na Veľkej scéne snímanom RTVS a v programe sa predstavili aj dve profesionálne a jedno poloprofesionálne teleso. Úspešné bolo aj rozšírenie prezentácie gastronómie s ukážkami prípravy tradičných jedál, do ktorej sa návštevníci mohli aktívne zapojiť. Večerné world music koncerty v Humne umožnili návštevníkom naživo zažiť vynikajúce kapely Ľubomír Gašpar Cimbal Project a Mojše Band.

Večerné tanečné zábavy sa konali v obrovskom stane s priliehavým označením Tancovisko, ktorého rozmery sú tanca- a spevu chtivým účastníkom akoby z roka na rok tesnejšie. Prispieva k tomu i obľúbenosť hudobných interpretov, ktorými v tomto roku boli Muzika Milana Rendoša, ĽH Michala Pagáča a ĽH Radoslava Kertisa či Gypsy band Lomnické Čhave, ktorí zábavu rozprúdili už vo štvrtkový večer.

 

V roku 2019 festival priniesol aj množstvo zaujímavých náučných programov. Spolupráca s Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF umožnila v Etnodome vytvoriť priestor pre diskusné a vzdelávacie programy, výstavy a filmové prezentácie. Spolu dopĺňali vzdelávacie prezentácie v Humne, programové cykly, ktoré predstavili muzikantské rody a herné štýly či jednotlivé fenomény v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, tanečné, spevácke i remeselné workshopy.

Na 65. ročníku bolo jedinečným prepojenie vzdelávania, prezentácie a interakcie: jednotlivé témy boli realizované vo forme vzdelávacej prednášky či umeleckého vystúpenia, po ktorom nasledoval zážitkový workshop. V niekoľkých výtvarne pútavých programoch bola predstavená napríklad vysoko aktuálna téma tradičného odevu, ktorá rezonuje v súčasnom „boome“ etno módy. Najmladšia generácia mohla rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti o tradičnej kultúre prostredníctvom celodenných aktivít. Rovnako významné miesto mali na festivale aj interaktívne aktivity pre mládež a dospelých (školy tanca, spevu, dielne, výstavy).

Piatkové popoludnie minuloročného festivalu na Malej scéne patrilo SĽUK-u, tanečnej veselohre pre deti pod názvom Gašparko.


M. Kačmárová a D. Nogová vo svojom Putovaní v čase predstavili divákom zaujímavé zmeny tradičného odevu v Above v jednotlivých obdobiach – akýsi „vývoj módy“ v obciach tohto regiónu juhovýchodného Slovenska.

Program autorskej dvojice otca a syna Jakubíkovcov Z dolín Javorníkov vo výpravnej podobe predstavil obradový i hudobno-tanečný materiál menej známych obcí.

Diváci mali možnosť vidieť tradičné zvyky fašiangového obdobia, zvyky počas lúčnych a lesných prác i rodinných sviatkov z regiónu Javorníkov na severozápade Slovenska.

Program SĽUK-u pri príležitosti 70. výročia jeho vzniku návštevníkom i fyzicky zblízka predstavil prierez minulej i súčasnej tvorby tohto profesionálneho telesa.

Večerný program v amfiteátri otvoril autorský program L. Konečnej a K. Babčákovej pod názvom Tanec bez hraníc. Univerzálny ľudský umelecký a komunikačný prejav, akým je tanec, bol súčasťou obradov, ceremónií a zábav na celom svete a presahoval hranice regiónov, období či vrstiev. Podobné i rozličné vo svete hudby a tanca blízkych národov v dramaturgicky prepracovanom programe s vkusnou projekciou predstavili súbory Corvinus Kozgáz z Budapešti, Dúbrava z českých Dubnian, Kralycja z Kyjeva, Przyszowianie z Poľska a Oro zo srbského Niša.

Počas školy tanca vznikla vynikajúca atmosféra, z ktorej sa stala príjemná kulisa k nasledujúcemu programu Z najlepších. Diváci sa jeho prostredníctvom zoznámili s víťazmi ostatných ročníkov celoštátnych folklórnych súťaží Nositelia tradícií 2018, Šaffova ostroha a Eniki beniki 2019, ako aj s našimi vzácnymi nositeľmi tanečných tradícií.

Námet programu – cestu mladého tanečníka a jeho vnímanie folklórneho hnutia – vytvoril autorský tím L. Ditmarová, T. Šišková, O. Galbička, K. Babčáková a M. Noga.

 

TEXT: Katarína Babčáková

FOTOGRAFIE: Jakub Jančo, Matúš Lago

Literatúra a pramene
Babčáková, K. – Klobušická, P. – Štangová, S.: Návrh dramaturgickej koncepcie
Folklórneho festivalu Východná. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011.
Babčáková, K. – Ditmarová, L. – Šišková, T.: 65. Folklórny festival Východná 2019. Bulletin. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2019.
Štatút Folklórneho festivalu Východná. [archív NOC č. 8/2019-210/499] Odborné hodnotenia FFV 2019 [interný materiál NOC, dostupné v archíve NOC]