Moje umenie

Etnodielne 2022

V dňoch 4. – 5. augusta 2022 sa v Penzióne Močiar pri Kokave nad Rimavicou uskutočnili Kokavské ETNODIELNE nielen pre študentov, ktoré sú súčasťou folklórneho festivalu Koliesko. Organizátormi podujatia sú Národné osvetové centrum a obec Kokava. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Témou tohto ročníka boli Podoby výučby ansámblovej ľudovej hudby. Jednotlivé príspevky boli zamerané na rôzne spôsoby a alternatívne formy výučby hry na hudobných nástrojoch, ktoré sú súčasťou tradičných ľudových hudobných zoskupení nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Rumunska a Poľska. Účastníci sa oboznámili s rôznymi témami z tejto problematiky. ETNODIELNE mali medzinárodné zastúpenie. Počas prvého dňa sa so svojimi skúsenosťami z oblasti hudobnej pedagogiky podelili 3 prednášajúci z Maďarskej republiky: Beáta Salamon (organizátorka a lektorka jedného z najväčších a najstarších hudobných táborov v Maďarsku), Soma Salamon (etnomuzikológ, muzikant) a András Turi (pedagóg na umeleckej škole Óbudai népzenei iskola). Všetky príspevky tlmočil do slovenského jazyka András Iván. Druhý deň patril prednášajúcim zo Slovenska a Anne Trebunie z Poľska. Vo svojom príspevku odprezentovala novú trojzväzkovú metodickú publikáciu na výučbu goralskej ľudovej hudby z Podhalia, ktorú zostavil jej otec Krzysztof Trebunia Tutka. Slovenskými prednášajúcimi boli Peter Obuch, ktorý priblížil vývoj hudobného tábora Muziganské Priepasné. Ďalšou bola študentka etnológie Viktória Čolláková, ktorá odprezentovala príspevok Jany Ambrózovej o formách výučby hry na hudobných nástrojoch na Oddelení etnológie ÚMKTKE UKF v Nitre. O alternatívnych metodických prístupoch vo výučbe hry na hudobných nástrojoch v ľudovej hudbe prednášali Miloš Bobáň a Michal Zelinka. V rámci Slovenska bol na základe zvolenej tohtoročnej témy seminár prvým svojho druhu. O problematike výučby a metodiky v ľudovej hudbe je potrebné rozprávať nielen neformálne, ale aj prostredníctvom oficiálnych podujatí, preto veríme, že ETNODIELNE boli akýmsi spúšťačom pre viaceré diskusné fóra zaoberajúce sa touto problematikou.