Moje umenie

Projekt My Street Films sa vracia na Slovensko

Jeho cieľom je prepájať ľudí so záujmom o dokumentárnu tvorbu s výraznými autorskými osobnosťami slovenskej kinematografie v úlohe lektorov.

Každý ročník sa začína otvorenou výzvou na prihlasovanie námetov, z ktorých sa vyberie približne osem najzaujímavejších. Autori a autorky týchto námetov získajú možnosť rozvinúť ich a realizovať do podoby vlastného krátkeho filmu pod inšpirujúcim lektorským vedením na sérii workshopov, venovaných literárnej príprave, réžii a strihu s dôrazom na dramaturgickú výstavbu filmu. Na konci projektu budú verejnosti predstavené výsledné filmy, tie najlepšie získajú ocenenie My Street Films SK Award.

Zmyslom projektu je tiež scitlivovať účastníkov a účastníčky, podnecovať ich záujem o prostredie, v ktorom žijeme – nech už je ním konkrétna ulica, obec či mesto. Obzvlášť vítané sú preto námety, ktoré sa dotýkajú tém životného prostredia, problémov súčasného života v meste i na vidieku, lokálnej histórie a aktivizmu. Tematické vymedzenie projektu je však voľné, projekt je otvorený aj iným polohám dokumentaristiky – portrétom, denníkovým filmom či experimentom.

Projekt My Street Films SK vyhlásil nový ročník a spolu s ním výzvu na prihlasovanie námetov. Zúčastniť sa na ňom môže každý, kto v sebe nosí nápad alebo silnú tému a rád by si vyskúšal jej spracovanie prostriedkami dokumentárneho filmu.

Námet a motivačný list – oboje v rozsahu jednej normostrany – je možné prihlásiť prostredníctvom online formulára najneskôr do 20. marca 2022.

Podrobnejšie informácie sú na webe projektu.