Moje umenie

Životaschopné divadlo – koncept pre 21. storočie

Robíte alebo chcete robiť divadlo? Naučte sa, ako pripravovať, tvoriť a prezentovať inscenácie.

Silvester Lavrík píše o nástrojoch, ktoré môžu byť nápomocné na ceste od intuitívneho snaženia k vedomému procesu javiskovej tvorby. Metodické listy pre tvorcov živej divadelnej kultúry nájdete tu:

http://www.nocka.sk/zivotaschopne-divadlo-koncept-pre-21-storocie/

TEXT A FOTOGRAFIE: Redakcia