Moje umenie

Poďme si zaspievať

Detský zbor je ako strom – za rok nenarastie!

Ak však máte pevné zdravie, železnú vôľu a svätú trpezlivosť, úspechy zaručene prídu. Všetkým zanietencom a milovníkom zborového spevu sú určené metodické listy zamerané na metodiku nácviku uvedomenej intonácie. Poďte si zaspievať!

http://www.nocka.sk/podme-si-zaspievat/

Metodické listy sú výňatkom zo zborníka skladieb pre začínajúce detské spevácke zbory Deti, poďte si zaspievať
Zostavila: Mgr. Eva Zacharová
Rok vydania: 2016
Náklad: 800 ks
Vydalo Národné osvetové centrum
V prípade záujmu si môžete zborník objednať na adrese: michal.stahl@nocka.sk.

TEXT A FOTOGRAFIE: Redakcia