Moje umenie

Zborník k 50. výročiu Javiska

V roku 2018 oslávil časopis Javisko 50-tku. Toto jubileum si zaslúžilo nielen kolokvium, ale aj zborník, v ktorom sa dočítate o významných etapách jeho histórie a zároveň zistíte akú dôležitú úlohu zohrávalo toto periodikum na poli neprofesionálneho i profesionálneho divadla a umeleckého prednesu.

http://www.nocka.sk/zbornik-k-50-vyrociu-javiska/