Moje umenie

Výtvarné umenie ako inšpirácia pre tvorbu detí

Diela významných výtvarníkov môžu deti motivovať a povzbudiť ich vo vlastnej tvorbe.

Výtvarný prejav sprevádza každého človeka od útleho detstva. Stále sa vyvíja a mení a aj existujúce smery a diela minulosti nabádajú k novej tvorbe a podnecujú kreatívnosť. Platí to aj pre deti, ktoré sa môžu prostredníctvom umenia vzdelávať, rozvíjať emočnú sféru a získať povzbudenie pre vlastnú slobodnú tvorbu. Inšpirovať môže sloh, smer, autor alebo aj konkrétne dielo. O tom, ako priblížiť deťom výtvarné umenie, posmeliť ich vo vlastnej tvorbe, cibriť ich zručnosti, fantáziu či rozširovať obzory prostredníctvom diel velikánov, sa dočítate v metodických listoch tu:

http://www.nocka.sk/vytvarne-umenie-ako-inspiracia-pre-tvorbu-deti/